13. 3.

19.30   Baba z ľadu r. Bohdan Sláma, 2017, ČR/Franc./SR, far., 107 min. (SFK)

14. 3.

18.00   Hitchcock/Truffaut r. Kent Jones, 2015, UAS/Franc., far. + čb, 79 min. (NOV)

20.00   Cez kosti mŕtvych r. Agnieszka Holland, 2017, Poľ./Nem./ČR/Šved./SR, far., 127 min. (SFK)

15. 3.

18.00   Vlk z Královských Vinohrad r. Jan Němec, 2016, ČR/SR/Franc., far., 68 min. (SFK)

20.00   Diera v hlave r. Robert Kirchhoff. 2016, SR/ČR, far., 90 min. (SFK)

16. 3.

18.00   Normální autistický film r. Miroslav Janek, 2016, ČR, far., 90 min. (OKF)

20.00   Jackie r. Pablo Larraín, 2016, USA/Čile, far., 95 min. (NOV) + Súťaž krátkych filmov – ocenené filmy