Kino Lumière

K1

16.00   Som kvapkou slnka na zemi, r. Elene Naveriani, 2017, SWI/GE, 61 min., OV+ET+ST (BL)

17.30   Cukrár, r. Ofir Raul Graizer, 2017, IL/DE, 104 min., OV+ET+CT (BL)

20.00   Svetlé miesto, r. Dušan Trančík, 2018, SK, 60 min., OV (SFK) * - osobná účasť tvorcov

22.00   Outrage Coda, r. Takeši Kitano, 2017, JP, 104 min., OV+ET+CT (KFD)

K2

16.30   Budujeme Slovensko: Zimný prístav, r. Bibiana Beňová, SK, 26 min., OV (SFK) * - osobná účasť tvorcov

17.30   Emmanuel Macron: Zákulisie víťazstva, r. Yann LʼHénoret, 2017., FR, 90 min, OV+ET+ST (BL)

19.30   Pásmo súťažných filmov IV, blok súťažných filmov, 2017, 87 min., OV+ET+ST (S) * - osobná účasť tvorcov

21.30   David Lynch: Život v umení, r. Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm, 2016, US/DK, 93 min., OV+CT (KFD)

K3

17:00   LOMO – The Language of Many Others, r. Julia Langhof, 2017, DE, 101 min., OV+ET+ST (BL)

19.00   Tichá noc, r. Piotr Domalewski, 2017, PL, 97 min., OV+ET+ST (BL)

21.00   Brazil, r. Terry Gilliam, 1985, GB, 136 min., OV+CT (JBOX) * - osobná účasť tvorcov

K4

09.00   Tresky plesky, animovaný seriál, 2017, SK, 4x8 min., OV (FKD)

17.30   Pásmo súťažných filmov III, blok súťažných filmov, 2017 – 2018, 83 min., OV+ET+ST (S)

19.30   Filmy Jeana Roucha II, pásmo krátkych filmov, r. Jean Rouch, 89 min., OV+ST (KI+) * - osobná účasť tvorcov

21.30   Zlá krv, r. Leos Carax, 1986, FR/SWI, 114 min, OV+CT (KFD) * - osobná účasť tvorcov

Kino Mladosť

17.45   The Russian Job, r. Petr Horký, 2017, CZ, 63 min., OV+ET+CT (BL)

19.00   Vnútorné slnko, r. Claire Denis, 2017, FR, 94 min., OV+ET+CT (KFD)

20.45   Prezident Blaník, r. Marek Najbrt, 2018, CZ, 95 min., OV+ET (KFD)

Kino Klap

17.00   Masterclass: Leos Carax (SP) * - osobná účasť tvorcov

19.00   Holy Motors, r. Leos Carax, 2012, FR, 115 min., OV+CT + My Last Minute, r. Leos Carax, 2006, FR, 1 min., OV (KFD) * - osobná účasť tvorcov

Artkino za zrkadlom

18.00   Kvetinárstvo, r. Ruben Desiere, 2017, BE/SK, 78 min., OV+ET+ST (SFK)

20.00   Válek, r. Patrik Lančarič, 2018, SK, 131 min., OV (SFK) * - osobná účasť tvorcov