Kino Lumière

K1

8.30     FC Roma r. Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová, 2016, ČR, far., 76 min. (FKD)

14.00   Odrazy r. Andrzej Wajda, 2016, Poľ., far., 98 min. (NOV)

16.00   Jackie r. Pablo Larraín, 2016, USA/Čile, far., 95 min. (NOV)

18.00   Nevolaj ma syn r. Anna Muylaert, 2016, Braz., far., 82 min. (KFD)

20.00   Hotel Úsvit r. Mária Rumanová, 2016, SR, far., 49 min. (SFK)

21.30   Proti svojej krvi r. Adam Smith, 2016, VB, far., 99 min. (KFD)

K2

14.00   Baba z ľadu r. Bohdan Sláma, 2017, ČR/Franc./SR, far., 107 min. (SFK)

16.00   Takí normálni vozičkári r. Attila Till, 2016, Maď., far., 105 min. (KFD)

18.00   Pieseň o sivom holubovi r. Stanislav Barabáš, 1961, ČSSR, čb, 99 min. (SFK)

20.30   Pásmo súťažných filmov IV (67 min.) (S)

Skúška r. Gregor Valentovič, 2016, SR/ČR, far., 27 min.

Non-Places: Beyond the Infinite r. Péter Lichter, 2016., Maď., čb, 6 min.

Room r. Jana Kristýna Nováčková, 2016, ČR, far., 4 min

Kŕč žuvacieho svalu r. Kordian Kądziela, 2016, Poľ., far., 30 min.

22.00   Ikarie XB 1 r. Jindřich Polák, 1963, ČSSR, čb, 88 min. (ZM)

K3

14.30   Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí.  r. Helena Všetečková, 2015, ČR, far., 127 min. (KFD)

17.00   Filmová lázeň r. Miroslav Janek, 2015, ČR, far., 79 min. (OKF)

19.00   Tanečnica r. Stéphanie Di Giusto, 2016, Franc./Belg,/ČR, far., 108 min. (NOV)

21.00   Filmové Podlasie útočí! kolekcia krátkych filmov, 2013 – 2014, Poľ., 99 min. (KFD)

K4

9.00     Drobci r. Vanda Raýmanová, Michal Struss, 2016, SR, far., 7 x 8 min. (FKD)

15.30   Domov je tu r. Tereza Kotyk, 2016, Rak./ČR, far., 75 min. (KFD)

17.30   Mister Universo r. Tizza Covi, Rainer Frimmel, 2016, Rak./Tal., far., 90 min. (KFD)

19.30   Zem bez chleba r. Luis Buñuel, 1932, Špan., čb, 30 min. (KI+)

Žiť svoj život r. Jean-Luc Godard, 1961, Franc., čb, 80 min. (KI+)

21.30   Pásmo súťažných filmov III (66 min.) (S)

Černý dort r. Johana Švarcová, 2016, ČR, far., 24 min.

Dialóg r. Gábor Fabricius, 2016, Maď., far., 7 min.

O sestre r. Barbora Sliepková, 2016, SR, far., 16 min.

Fuck the Cancer! r. Thomas Renoldner, 2016, Rak., far., 12 min.

Debut r. Katarzyna Kijek, 2016, Poľ., far., 7 min.

Artkino za zrkadlom

18.00   Ľud som ja r. Anna Roussillon, 2014, Franc., far., 111 min. (KFD)

20.00   Belgica r. Felix van Groeningen, 2016, Belg./Franc., far., 127 min. (NOV)

Kino Mladosť

16.00   Červená korytnačka r. Michaël Dudok de Wit, 2016, Franc./Belg., far., 80 min. (NOV)

18.00   Šípková Ruženka r. Ado Arrietta, 2016, Franc./Špan., far., 82 min. (KFD)

20.00   Bezbožní r. Ralica Petrova, 2016, Bulh./Dán./Franc., far., 99 min. (KFD)