15.3.

19.00   Cez kosti mŕtvych r. Agnieszka Holland, 2017, Poľ./Nem./ČR/Šved./SR, far., 127 min. (SFK)

16.3.

19.30   Jackie r. Pablo Larraín, 2016, USA/Čile, far., 95 min. (NOV)

17.3.

17.00   Ikarie XB 1 r. Jindřich Polák, 1963, ČSSR, čb, 88 min. (ZM) + Súťaž krátkych filmov – ocenené filmy

18.3.

17.30   Proti svojej krvi r. Adam Smith, 2016, VB, far., 99 min. (KFD)