16. 3.

17.30   Ikarie XB 1 r. Jindřich Polák, 1963, ČSSR, čb, 88 min. (ZM)

20.00   Baba z ľadu r. Bohdan Sláma, 2017, ČR/Franc./SR, far., 107 min. (SFK)

17. 3.

17.30   Vlk z Královských Vinohrad r. Jan Němec, 2016, ČR/SR/Franc., far., 68 min. (SFK)

20.00   Tanečnica r. Stéphanie Di Giusto, 2016, Franc./Belg,/ČR, far., 108 min. (NOV)

18. 3.

15.30   Drobci r. Vanda Raýmanová, Michal Struss, 2016, SR, far., 7 x 8 min. (FKD)

17.30   Červená korytnačka r. Michaël Dudok de Wit, 2016, Franc./Belg., far., 80 min. (NOV)

20.00   Proti svojej krvi r. Adam Smith, 2016, VB, far., 99 min. (KFD)

19. 3.

15.30   Zbojník Jurko r. Viktor Kubal, 1976, ČSSR, far., 78 min. (SFK)

17.30   Normální autistický film r. Miroslav Janek, 2016, ČR, far., 90 min. (OKF)

20.00   Odrazy r. Andrzej Wajda, 2016, Poľ., far., 98 min. (NOV) + Súťaž krátkych filmov – ocenené filmy

20. 3.

16.00   FC Roma r. Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová, 2016, ČR, far., 76 min. (KFD)

18.00   Ospalá zátoka r. Bruno Dumont, 2016, Franc./Nem., far., 122 min. (NOV)

20.00   Cez kosti mŕtvych r. Agnieszka Holland, 2017, Poľ./Nem./ČR/Šved./SR, far., 127 min. (SFK)