4. 4.

18.00   Jackie r. Pablo Larraín, 2016, USA/Čile, far., 95 min. (NOV)

5. 4.

18.00   Tanečnica r. Stéphanie Di Giusto, 2016, Franc./Belg,/ČR, far., 108 min. (NOV)

6. 4.

18.00   Normální autistický film r. Miroslav Janek, 2016, ČR, far., 90 min. (OKF) + Súťaž krátkych filmov – ocenené filmy

7. 4.

18.00   Klient r. Asghar Farhadi, 2016, Irán/Franc., far., 125 min. (NOV)