Producenti aj študenti: Prihláste svoj projekt do Works in Progress

Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2018 sa už po tretí raz stane dejiskom Industry Days. Bohatý dvojdňový program pre filmových profesionálov od 20. do 21. marca 2018 bude tentokrát zameraný na tvorbu, produkciu a distribúciu krátkych filmov.

PRE PRODUCENTOV

Program už tradične zahŕňa aj prezentáciu pripravovaných slovenských projektov Works in Progress, na ktorú máte teraz jedinečnú príležitosť sa prihlásiť a predstaviť svoje projekty domácim i zahraničným filmovým profesionálom: potenciálnym koproducentom, sales agentom, zástupcom distribučných spoločností a filmových festivalov, ai

Works in Progress predstaví 10 dlhometrážnych a 2 krátkometrážne filmové projekty (hrané, doku-mentárne, animované, experimentálne) v rôznych fázach (vývoj, produkcia, postprodukcia). Prezentácie môžu byť v angličtine alebo slovenčine, simultánne tlmočenie do oboch jazykov bude zabezpečené festivalom. Vzhľadom na medzinárodné publikum je však anglický jazyk preferovaný.

Maximálne trvanie prezentácie je 10 minút pre dlhometrážne, a 5 minút pre krátkometrážne projekty, vrátane audiovizuálnej ukážky (ktorá je vítaná, nie však nutná.) Power Point prezentácia je tiež vítaná.

Pripravované projekty prezentuje dvojica producent/ka + režisér/ka. Po prihlásení do Works in Progress sa producent/ka a režisér/ka zaväzujú, že budú k dispozícii v termíne konania akcie 20. – 21. 3. 2018 v Bratislave.

Vaše projekty môžete prihlasovať opäť pomocou dotazníka NKC SFÚ:

dotazník pre dlhometrážne filmy // dotazník pre krátkometrážne filmy

Ak chcete svoj projekt prihlásiť do Works in Progress a dotazník pre SFÚ ste už vyplnili, stačí, ak zašlete nasledovné základné údaje na adresu imelda.selkova@sfu.sk:

- názov projektu
- režisérska / producentská explikácia v slovenčine a v angličtine (max. 600 znakov s medzerami)
- informácie o producentke/o producentovi v slovenčine a v angličtine (max. 600 znakov aj s medzerami)

PRE ŠTUDENTOV

Tento rok sme sa rozhodli otvoriť Works in Progress aj pre študentky a študentov vysokých škôl zameraných na filmovú tvorbu, a ponúknuť jednej/jednému z Vás možnosť prezentovať svoj bakalársky alebo magisterský film domácemu aj

medzinárodnému profesionálnemu publiku: producentom, potenciálnym koproducentom, sales agentom, zástupcom medzinárodných filmových festivalov, ai.

Využite túto jedinečnú príležitosť odskúšať si verejný pitching na domácej pôde s podporou Vašich známych a zároveň získajte konštruktívny feedback k Vašej práci.

Prezentácie môžu byť v angličtine alebo slovenčine, simultánne tlmočenie do oboch jazykov bude zabezpečené festivalom. Vzhľadom na medzinárodné publikum je však anglický jazyk preferovaný. Maximálne trvanie prezentácie je 5 minút pre krátkometrážne projekty, vrátane audiovizuálnej ukážky (ktorá je vítaná, nie však nutná.) Power Point prezentácia je tiež vítaná.

Pripravované projekty prezentuje dvojica producent/ka + režisér/ka. Po prihlásení do Works in Progress sa producent/ka a režisér/ka zaväzujú, že budú k dispozícii v termíne konania akcie 20. – 21. 3. 2018 v Bratislave.

Vaše projekty môžete prihlasovať pomocou dotazníka NKC SFÚ.

Do materiálov nezasahujeme, preto Vás prosíme o zaslanie správnych a aktuálnych podkladov, bez chýb, a v úprave, v akej chcete Váš projekt prezentovať expertom. Neúplné prihlášky nebudú do výberu zaradené

  • Termín prezentácie Works in Progress: utorok, 20. 3. 2018, 10:00, Kino Lumière (Sála K2)
  • Uzávierka prihlasovania projektov: 26. 1. 2018
  • O výbere vás budeme informovať do 9. 2. 2018

Bližšie informácie o programe Industry Days vám zašleme čoskoro.
V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
V mene NKC SFÚ a celého realizačného tímu 25. MFFK Febiofest,

Kontaktné osoby:

SFÚ:
Rastislav Steranka, riaditeľ NKC SFÚ – rastislav.steranka@sfu.sk
Imelda Selková, OFP NKC  – imelda.selkova@sfu.sk

MFFK Febiofest:
Přemek Martinek – martinek@febiofest.sk
Monika Loštáková – lostakova@febiofest.sk

MFFK | 8. 1. 2018

Posted in Aktuality, ROK 2018.