Pásmo súťažných filmov I

Apokalypsa / Apocalypse / Apokalipsa

hraný + experimentálny • fiction + experimental / 2016 / Poľsko • Poland / far. • col. / 15 min.

Réžia • Director: Justyna Mytnik
Scenár • Screenplay: Justyna Mytnik
Kamera • Photography: Michał Dymek, Sebastian Weber
Strih • Editor: Michał Poddębniak
Hrajú • Cast: Piotr Polak, Agnieszka Skrzypczak, Miriam Aleksandrowicz

Temná rozprávka o samote. Susie and Maurice žijú spolu vo výškovej budove zamorenej surreálnymi holubmi. Mladé holúbä im radí, aby si hľadeli navzájom do očí, inak zomrú. Dievča vtáčaťu verí, ale jej priateľ ho chce zabiť.

It is a dark fairy tale about loneliness. Susie and Maurice live together in a tower block infested with surreal pigeons. A baby pigeon advises them to look into each other’s eyes,or else they will die. The girl believes the bird, but her boyfriend wants to kill it.

Chilli

animovaný • animated / 2016 / Slovensko • Slovakia / far. • col. / 8 min.

Réžia • Director: Martina Mikušová
Scenár • Screenplay: Martina Mikušová
Animácia • Animation: Martina Mikušová
Strih • Editor: Martina Mikušová
Hudba • Music: Samuel Hvozdík

Film o vášni, agresivite a nedorozumeniach v partnerskom zväzku. Animácia a vizuál boli inšpirované naivným umením, hlbokými snami a nevedomím.

Film about aggressivity, passion and misunderstanding in a relationship. Animation and visuals are inspired by naive art, deep dreams and unconscious mind.

Wartburg

dokumentárny • documentary / 2016 / Maďarsko • Hungary / far. • col. / 15 min.

Réžia • Director: David Borbás
Scenár • Screenplay: Orsolya Vida
Kamera • Photography: Csaba Szentgáli
Strih • Editor: Dániel Tokár
Účinkujú • Cast: Ildikó Ritter, Zsolt Pápai, József Kó, Zoltán Háberman, Károly Nyilas, Gábor Nagy, Márton Kisteleki

Dvaja otcovia rodín, ktorí prišli o zamestnanie a o všetky peniaze, sa rozhodnú, že najlepším riešením ich problémov bude vylúpenie pošty – s pomocou wartburga. Film sa zaoberá skutočným prípadom z roku 2009, absurdným a tragickým zároveň.

Two family fathers, who had lost their jobs and all their money decided that the solution to their problems would be to rob a post office, with a Wartburg. The film explores the real events of an absurd and tragic story from 2009.

Bardo

animovaný • animation / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 5 min.

Réžia • Director: Marcela Drobná
Scenár • Screenplay: Marcela Drobná
Animácia • Animation: Marcela Drobná
Hudba • Music: Ivan Doležálek, Ondřej Anděra

Krátky animovaný film sa venuje myšlienke, čo sa deje v mysli bytostí uväznených v kóme, dočasnej smrti, keď sa fyzické telo nachádza inde než myseľ a myseľ, neobmedzená telom, má náhle neohraničenú moc. Čím dlhšie človek zostáva v kóme, čím dlhšie je mozog bez kyslíka, tím viac upadá jeho fyzická schránka a bytosť ako taká stráca možnosť návratu, kým nie sú jeho životné funkcie mechanicky zastavené alebo sám nezomrie.

This short animation is dedicated to thought: What is going in peopleʼs minds when being in coma or temporary dead? When the physical body is miles away from the mind and the mind itself – unconfined from the body – has limitless potential. The longer one remains in coma, the longer oneʼs brain is without oxygen, it is less possible to come back into reality, until oneʼs life functions are manually stopped or one dies on its own.

Stopa (p)o mne / Trace I Leave (behind)

experimentálny • experimental / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 8 min.

Réžia • Director: Simona Donovalová
Scenár • Screenplay: Simona Donovalová
Kamera • Photography: Tomáš Šťastný
Strih • Editor: Simona Donovalová
Hudba • Music: Šimon Hermann
Hrajú • Cast: Simona Donovalová, Jakub RA Svoboda

Tento film bol nakrútený na dva rôzne nosiče – digitálne video a 16 mm film – a obrazy z oboch sa premietajú súčasne. Analógová časť opisuje život postavy vytvorenej filmom a uväznenej v ňom. Digitálna projekcia je videodenníkom, ktorý reaguje na analógovú časť. Výsledok má byť zachytením stopy niečieho života.

The film is shot on two distinct materials – digital video and 16mm film – both projected simultaneously. The analog part depicts a life of a person, created and trapped within the film. The digital projection is a video diary that reacts to the analogue part. The whole movie is meant to be a trace of one’s life.

Bremeno pamäti / The Burden of Memory / Die Last der Erinnerung

hraný • fiction / 2016 / Rakúsko • Austria / far. • col. / 20 min.

Réžia • Director: Albert Meisl
Scenár • Screenplay: Albert Meisl
Kamera • Photography: Alexander Dirninger
Strih • Editor: Sebastian Schreiner
Hrajú • Cast: Rafael Haider, Erwin Riedenschneider

Mladý muzikológ dostane za úlohu znovu získať vzácny notový zápis, čo ho neodvratne vrhne do dysfunkčnej sféry vplyvu jeho excentrického predchodcu.

A mission to retrieve a rare piece of sheet music thrusts a young musicologist into the dysfunctional and inescapable orbit of his eccentric predecessor.

Posted in SV4.