Pásmo súťažných filmov II

Tri rozhovory o živote / Three Conversations on Life / Trzy rozmowy o życiu

dokumentárny • documentary / 2016 / Poľsko • Poland / far. • col. / 25 min.

Réžia • Director: Julia Staniszewska
Scenár • Screenplay: Julia Staniszewska
Kamera • Photography: Kacper Lisowski, Adam Palenta, Tomasz Wolski
Strih • Editor: Adriana F. Castellanos

Séria rozhovorov matky a dcéry. Matka (66) je lekárka a devótna, praktizujúca katolíčka. Dcéra (35) je ateistka a matka dvoch detí, počatých pomocou umelého oplodnenia. Hoci stará mama svoje vnúčatá miluje, nedokáže akceptovať tento spôsob asistovanej reprodukcie.

A series of conversations between a mother and a daughter. The mother (66) is a doctor and a devout, practicing Catholic. The daughter (35) is an atheist and a mother to two children conceived through IVF. Although the grandmother loves her grandchildren, she does not accept this form of assisted reproductive technology.

Čočka The Reprimand

hraný • fiction / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 7 min.

Réžia • Director: Tereza Vejvodová
Scenár • Screenplay: Tereza Vejvodová
Kamera • Photography: Tomáš Frkal
Strih • Editor: Simona Donovalová
Hudba • Music: Jakub Trš
Hrajú • Cast: Kryštof Leffler, Tomáš Vojtíšek, Helena Dvořáková

Pätnásťročný Jakub žije s mamou a mladším bratom na sídlisku. Za žiadnou cenu nechce prijať zmeny spôsobené nedávnym rozvodom rodičov. Je krátko po Vianociach a chlapcov pošlú na nákup, pretože na novoročný obed má byť tradične šošovica, navyše matkin nový priateľ ju má rád. Pre Jakuba tradícia bez vlastného otca vôbec nič neznamená. Jeho mladší brat však chce, aby byli všetci šťastní.

Fifteen-year-old Jakub lives with his mother and his younger brother in the projects. Jakub doesnʼt want to accept the new family situation caused by recent divorce of his parents. Itʼs shortly after Christmas and the boys are sent to go shopping for a New Yearʼs traditional lunch – the lentil. Jakub misses his father and his younger brother, Míša, wants everybody to be happy.

Triptych

hraný • fiction / 2016 / Slovensko • Slovakia / far. • col. / 16 min.

Réžia • Director: Matúš Ryšan, Michal Ďuriš, Ondrej Hraška
Scenár • Screenplay: Michal Ďuriš, Matúš Ryšan, Ondrej Hraška
Kamera • Photography: Michal Ďuriš
Strih • Editor: Martin Piga
Hudba • Music: Mário Dočekal
Hrajú • Cast: Ondrej Hraška, Matej Babej, Krištof Zachar, Mário Zeumer, Gregor Valentovič

Marek, Kubo a Ondro sú kamarátmi už dlho, a tak sa konečne rozhodnú nájsť si spolu bývanie. Aj napriek zdanlivo dobrému nápadu sa však ich naivita rýchlo obráti proti nim. Každý z nich sa musí vyrovnať so situáciou, ktorá ich donúti predčasne dospieť. Film zachytáva dva mesiace z kľúčového obdobia života protagonistov.

After a long time being good friends, three guys – Marek, Kubo and Ondro finally decide to move in with each other. What initially seems as a great idea, rapidly turns their naivety against them. They all have to deal with a situation that forces them to prematurely grow up. The film captures two months of the crucial parts of life of the protagonists.

Bez hraníc / Boundless / Grenzenlos

experimentálny • experimental / 2016 / Rakúsko • Austria / far. • col. / 5 min.

Réžia • Director: Veronika Abigail Beringer
Spolupracovali • Collaborators: Larissa Kathol, Eva Maria Kleinschwärzer, Manuel Leeb

Pohľadnica zachytáva konkrétny moment, ktorý jej autor považuje za výnimočne estetický, idylický, informatívny, významný či harmonický. Čo sa však skrýva za jej hranicami? Film Bez hraníc sa zaoberá témou miznúcich hraníc a snaží sa ukázať naše idylické dovolenkové destinácie z kritickej perspektívy.

A postcard conserves a specific moment, which is either assumed to be especially aesthetic,idyllic, informative, signifcant or harmonious. But what is hidden outside of this detail? Boundless deals with the topic of vanishing borders and furthermore tries to show a critical perspective about our idyllic holiday destinations.

Sojky / Jays

dokumentárny • documentary / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 18 min.

Réžia • Director: Karolína Čejková
Scenár • Screenplay: Karolína Čejková
Kamera • Photography: Karolína Čejková
Strih • Editor: Karolína Čejková
Účinkuje • Cast: Karolína Čejková

Ako sa môže vyvinúť vzťah medzi otcom a dcérou? Dá sa film využiť ako autoterapia? Je možné niečo tým dosiahnuť? Sojky sú dokumentárny portrét, ktorý stiera hranicu medzi minulosťou a prítomnosťou, portrét nádeje a beznádeje, vyrovnanie sa. Autorka filmu sa s Hi8 kamerou, ktorá zaznamenala jej detstvo, vydáva na miesta nasiaknuté minulosťou, aby čelila prítomnosti.

How can a relationship between a father and daughter develop? Can film be used as a kind of autotherapy? Is it possible to achieve anything that way? Jays is a documentary portrait which blurs the boundaries between the past and the present; a portrait of hope and hopelessness; reconciliation. With a childhood Hi8 camera in her hand, the author of the film sets out to places drenched in the past in order to face the present.

Posted in SV4.