Pásmo súťažných filmov III

Černý dort / Black Cake

hraný • fiction / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 26 min.

Réžia • Director: Johana Švarcová
Scenár • Screenplay: Kristína Dufková, Johana Švarcová
Kamera • Photography: Šimon Dvořáček
Strih • Editor: Adam Patyk
Hudba • Music: Martin Ožvold
Hrajú • Cast: Ester Geislerová, Barbora Milotová, Taťjana Medvecká, Ján Sedal, Radek Beran, Natálie Řehořová, Václav Neužil, Jaroslava Pokorná

Rodinná oslava, rodinná pohoda, rodinné lži. Fotografie oživujú pamäť a pripomínajú zabudnuté. Rodinný pokoj je vykúpený mlčaním, v domácom kozube totiž tlie nevyslovené tajomstvo. Dospelí sme až vtedy, keď sme zmierení so svojou rodinou. Hlavná hrdinka je obeťou vlastnej slabosti. Postaví sa proti zabehnutým komunikačným vzorcom?

A family celebration, family peace, family lies. The forgotten is brought back by old photos. The family peace is kept in exchange for the silence. There is an untold secret burning in the family fireplace. We become adults once we come to terms with our family. The main character is a victim of her weakness. How will she stand up to the conventional communication patterns?

Dialóg / Dialogue

hraný • fiction / 2016 / Maďarsko • Hungary / far. • col. / 7 min.

Réžia • Director: Gábor Fabricius
Scenár • Screenplay: Gábor Fabricius
Kamera • Photography: Mátyás Erdély
Strih • Editor: Nóra Richter
Hudba • Music: Béla Bartók
Hrajú • Cast: Niké Kurta, Frankline Buam, János Papp, Viliet Njomoh, Prince Ogobiuke, Israel Ebaji, Carinthe Antem, Alain Hoola, Tersoo Allagh, Daniel Nuneku, Charles Arum, Eric Abbey, Nwhee Emmanuel, David Orsi, Mike Franke, Bálint Bán

Nigérijčan Moses uniká so svojou rodinou cez vodu i po súši, východonemecký pár sa náhli smerom k horizontu, zatiaľ čo z opustených východonemeckých áut uprostred pustých polí sa šíri vysielanie Rádia Slobodná Európa. Černosi a Nemci sa prepájajú v priestore a v čase, aby prekonali ostnatý drôt. Dialóg je prienik dvoch paralelných príbehov, vytvárajúcich fantazijnú úvahu o ľudskosti a strate pamäti.

Moses, the Nigerian runs through water and land with his family, an East German couple rushes towards the horizon while Radio Free Europe signals spread from abandoned East German cars laying in waste fields. Blacks and Germans fuse through time and space to break through barbed wire. A discourse over humanity and amnesia in a fantasy piece, Dialogue is a fusion of two parallel stories.

O sestre / About My Sister

dokumentárny • documentary / 2016 / Slovensko • Slovakia / far. • col. / 16 min.

Réžia • Director: Barbora Sliepková
Kamera • Photography: Barbora Sliepková, Michal Fulier
Strih • Editor: Máté Csuprot
Účinkujú • Cast: Petra Sliepková, Barbora Sliepková

Dokumentárna esej o dospievajúcom dievčati vykresľuje svet očami mladého, inteligentného človeka, ktorý sa (nedobrovoľne) rozhodol izolovať sa. Film O sestre je o vzdialenostiach medzi ľuďmi. A o tom, aké to je, mať z nich strach.

The film About My Sister is a documentary essay about a teenage girl. It depicts the contemporary world through vision of young, intelligent person, who (unwillingly) decided to isolate from society. This movie is about distance between people – and about the fear it causes.

Fuck the Cancer!

dokumentárny • documentary / 2016 / Rakúsko • Austria / far. • col. / 12 min.

Réžia • Director: Thomas Renoldner

Tento film občas bolí. A to fyzicky – keď sa ono neviditeľné, besniace monštrum a boj proti nemu podpíšu na tele: vychudnutá tvár, zmeny na koži spôsobené radiáciou, hlasivky zlyhávajúce v dôsledku stresu a námahy.

Sometimes this film hurts. And does so physically – when the invisible, raging monster and the struggle against it show their traces on the body: an emaciated face, the changes to the skin caused by radiation, the vocal chords failing from the stress and strain.

Debut / Debiut / Debut

animovaný • animated / 2016 / Poľsko • Poland / far. • col. / 7 min.

Réžia • Director: Katarzyna Kijek
Scenár • Screenplay: Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski
Animácia • Animation: Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski
Hudba • Music: Mikołaj Trzaska
Hrajú • Cast: (hlas • voice) Ivo Krankowski

Na Debut Katarzyny Kijek možno hľadieť ako na sebaironickú komédiu o problémoch s tvorivosťou, ale pre každého, kto si vyskúšal tvorivé písanie, je to skutočný horor. Hlavná postava sa neočakávane ocitne uprostred scenára, ktorý sa snaží napísať.

Katarzyna Kijek’s Debut can be approached as an auto-ironic comedy about the woes of creativity, but for everyone who has ever tried creative writing, this is a real horror. The central character unexpectedly finds himself in the middle of the screenplay he is struggling to write.

Posted in SV4.