Pásmo súťažných filmov IV

Skúška / The Test

hraný • fiction / 2016 / Slovensko, Česko • Slovakia, Czech Republic / far. • col. / 27 min.

Réžia • Director: Gregor Valentovič
Scenár • Screenplay: Gregor Valentovič
Kamera • Photography: Anna Smoroňová
Strih • Editor: Roman Kelemen
Hudba • Music: Johann Sebastian Bach, Claude Debussy
Hrajú • Cast: Anna Šišková, Rosa Pokorná, Roman Luknár, Otmar Brancuzský, Táňa Radeva, Ľuboš Kostelný, Dušan Jamrich, Vladimír Oktavec

Alenu, 52-ročnú huslistku popredného slovenského orchestra, náhle predvolali na prehrávku, ktorá má preveriť jej hráčske kvality. Dôvod jej neoznámili; ide o pokles výkonov, vek či osobné nesympatie? Akoby toho nebolo dosť, jej jediná dcéra sa nedávno odsťahovala k novému priateľovi.

Alena, the middle-aged female protagonist, is a violin player in one of the leading orchestras in Slovakia. When her professional abilites are put to the test, she must redefine her position in society as well as mend the relationship with her adolescent daughter who has just moved out of home.

Non-Places: Beyond the Infinite

experimentálny • experimental / 2016 / Maďarsko • Hungary / čb • bw / 6 min.

Réžia • Director: Péter Lichter
Scenár • Screenplay: Péter Lichter
Kamera • Photography: Dávid Gerencsér
Strih • Editor: Péter Lichter

Esejistická koláž vizuálne rozvíja subjektivizáciu pojmu francúzskeho antropológa Marca Augého, označujúceho meniace sa priestory príznačné svojou anonymitou či rozostrenou identitou, prevracia obrazy diaľnic a odpočívadiel v ich okolí a zdôrazňuje tak prchavé motívy týchto „nemiest“.

This essayist collage visually develops French anthropologist Marc Augé’s concept of nonplace (ephemeral places characterized by anonymity or blurred identity) and turns images of highways and rest stops upside down, thus emphasizing the difficult-to-grasp images of these worlds.

Room

animovaný • animated / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 4 min.

Réžia • Director: Jana Kristýna Nováčková
Scenár • Screenplay: Jana Kristýna Nováčková
Kamera • Photography: Jana Kristýna Nováčková
Strih • Editor: Nicole Hálová
Hudba • Music: Matouš Hejl

Žiadne pravidlá sa nestavajú do cesty egu. Zobrazenie symbolov vlastných myšlienok sa odohráva v priestore bez zaťaženia marginálnymi vnemami. Únikom z izolácie sa formuje túžba po realite, po zblížení.

No rules get in the way of ego. Symbols of one ownʼs thoughts get displayed in areas not influenced by marginal perceptions. By escaping from isolation, desire for reality and approximation is formed.

Kŕč žuvacieho svalu / Lockjaw / Szczękościsk

hraný • fiction / 2016 / Poľsko • Poland / far. • col. / 30 min.

Réžia • Director: Kordian Kądziela
Scenár • Screenplay: Kordian Kądziela
Kamera • Photography: Michał Pukowiec
Strih • Editor: Magdalena Chowańska
Hrajú • Cast: Sara Celler-Jezierska, Filip Perkowski, Rafał Kosowski, Marek Pyś, Tomasz Chrapusta

Členovia tria Szczękościsk, zameraného na performance art, snívajú o tom, že raz dobyjú svet umenia. Bohužiaľ, nateraz sa musia zaoberať bežnejšími vecami. Igor sa živí ako fotograf akciových produktov do supermarketových letákov. Baton straší v zábavnom parku deti, ktoré navštívia strašidelný dom. Laura je účtovníčka vo firme spracúvajúcej elektroodpad. Divák je svedkom náročného procesu ich príprav na Prowokaliu jeden z najvýznamnejších festivalov performance art.

Lockjaw, a performance art trio, dream of conquering art industry. Unfortunately, for now, they are mainly preoccupied with more mundane things. Igor makes a living by taking pictures for supermarket special offer leaflets. Baton works in an amusement park and scares children who visit the haunted house. Laura is an accountant in a company that utilizes electronic waste. The viewer witnesses their struggle, as they prepare for “Prowokalia” – one of the most important performance art festivals.

Posted in SV4.