VSTUPNÉ

BRATISLAVA

  S preukazom FK Bez preukazu FK
Kino Lumière 2,50 Eur 4,50 Eur
Kino Mladosť 2,50 Eur 4,50 Eur
Zrkadlo 3,00 Eur 4,00 Eur
Foajé 2,50 Eur 4,50 Eur
Kino KLAP (VŠMU) zadarmo zadarmo
Febiopas* 20,00 Eur 20,00 Eur

*platí na na 10 jednotlivých vstupov do všetkých bratislavských kinosál MFFK Febiofest 2016. V predpredaji je možné ho zakúpiť za cenu 15 Eur.

PREDAJ VSTUPENIEK NA PROJEKCIE POČAS FILMOVÉHO FESTIVALU FEBIOFEST 2016

KINO LUMIÈRE:
Každý deň 1 hodinu pred premietaním
alebo online na www.kino-lumiere.sk

KINO MLADOSŤ:
Každý deň 1 hodinu pred premietaním

ARTKINO ZA ZRKADLOM:
Pondelok - Piatok: 10:00 - 21:00
Sobota – Nedeľa: 1 hodinu pred premietaním

FOAJÉ:
Vždy 30 minút pred premietaním

FEBIOPAS
Febiopas si môžete zakúpiť na stránke www.inviton.sk. Po zakúpení vám bude zaslaný na zadaný e-mail voucher, ktorý si môžete v Kine Lumière vymeniť za Febiopas od 2. Marca. Febiopas si môžete zakúpiť v pokladni kina Lumière
Febiopas platí́ na 10 jednotlivých vstupov do všetkých bratislavských kinosál počas MFFK Febiofest. V pokladni kina sa preukážte Febiopasom a vyzdvihnite si voľnú́ vstupenku na vybrané premietanie. Febiopas si dobre odložte. Za stratené Febiopasy náhradu nevydávame.

REGIÓNY

  S preukazom FK Bez preukazu FK
Trenčín 3,00 Eur 4,00 Eur
Banská Bystrica 2,50 Eur 5,00 Eur
Martin 2,00 Eur 4,00 Eur
Prievidza 3,00 Eur 4,00 Eur
Trnava 2,00 Eur 3,50 Eur
Prešov 2,00 Eur 3,00 Eur
Kežmarok 2,00 Eur 3,50 Eur
Košice 2,00 Eur 3,00 Eur
Košice Úsmev 2,99 Eur 3,99 Eur
Levice 2,00 Eur 4,00 Eur
Poprad 2,00 Eur 4,00 Eur