KINO-IKON +

Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník, ktorý sa profiluje ako pravidelná reprezentatívna antológia pôvodných autorských textov i prekladových štúdií o aktuálnom filmovom myslení. Vytvára priestor pre podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry. MFFK Febiofest v spolupráci s redakčnou radou Kino-Ikonu každoročne zostavuje špeciálnu sekciu, ktorá prináša výnimočné tituly filmovej histórie spojené s lektorským úvodom zástupcov Kino-Ikonu. 

Posted in .