SLOVENSKÁ FILMOVÁ KRAJINA (SFK)

Sekcia prináša v premiérach a predpremiérach najnovšie slovenské filmy ako aj televízne snímky. Filmy sú uvádzané za účasti tvorcov.

Posted in .