V STREDE EURÓPY

Súťažná sekcia prinesie v rámci MFFK Febiofest už po piatykrát výber najzaujímavejších krátkych hraných, animovaných, dokumentárnych a experimentálnych filmov do 30 minút. Pod názvom V strede Európy sa skrývajú krajiny V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) a náš blízky sused Rakúsko, takže súťaž ostáva v stredoeurópskom priestore, medzi krajinami, ktoré sú vzájomne najviac prepojené.

Posted in .