Informácie a akreditačné centrá:

KINO KLAP, FTF VŠMU (Svoradova 2)
13. 3. 2024 15:00 — 18:00
14. 3. 2024 09:30 — 14:00
15. 3. 2024 09:30 — 18:00
16. 3. 2024 10:00 — 19:00

KINO LUMIERE (Špitálska 4)
Každý deň počas festivalu (13. - 19. 03. 2024) od 15:00 do 20:00.