Informácie a akreditačné centrá:

KINO KLAP, FTF VŠMU (Svoradova 2)
15. 3. 2023 15:00 — 21:00
16. 3. 2023 09:30 — 20:00
17. 3. 2023 09:30 — 21:00
18. 3. 2023 09:30 — 21:00
19. 3. 2023 15:00 – 21:30

SNG (vstup z Riečnej ulice)
15. 3 .2023 15:00 — 20:00
16. 3. 2023 12:30 — 20:00
17. 3. 2023 09:30 — 20:00
18. 3. 2023 11:00 — 21:00
19. 3. 2023 13:30 – 21:00

 

Akreditácie kontakt:

lazor@febiofest.sk