BRATISLAVA INDUSTRY DAYS

18. – 19. marec 2024

Bratislava Industry Days (BID) je podujatie určené predovšetkým filmovým profesionálom, ktoré sa koná v rámci Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava. Jeho cieľom je prezentovať slovenskú kinematografiu pred medzinárodným publikom a vytvoriť väzby medzi slovenskými a medzinárodnými filmovými profesionálmi.

Hlavnou časťou BID je prezentácia pripravovaných slovenských filmov Works in Progress. Každý rok sa na nej predstaví približne 10 projektov v rôznom štádiu vzniku – hrané, dokumentárne i animované, dlhometrážne i krátkometrážne.

Súčasťou programu je aj diskusia o súčasnosti a budúcnosti filmovej distribúcie na Slovensku.

Bratislava Industry Days organizuje MFF Febiofest Bratislava a Slovenský filmový ústav s podporou Audiovizuálneho fondu. Partnermi sú Cineuropa, Pop Up Film Residency, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenská národná galéria, Creative Europe Desk Slovakia a MFDF Ji.hlava.