CENY

Best Febio Pitch Award

Hlavná cena Bratislava Industry Days pre najsľubnejší projekt dotovaná sumou 3000 €. O udelení ceny rozhoduje medzinárodná porota.

Cineuropa Work in Progress Award

Jeden projekt získa pravidelné pokrývanie svojho vzniku a distribúcie portálom Cineuropa. O udelení ceny rozhoduje Martin Kudláč, korešpondent portálu Cineuropa.

Pop Up Film Residency Visegrad Award

Jeden projekt sa zúčastní trojtýždňovej rezidencie v lete 2024, ktorej súčasťou je špeciálne vytvorený mentoringový program, spolu s filmármi z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. O udelení ceny rozhoduje Matthieu Darras, riaditeľ Pop Up Film Residency.