Súťaž tvorí už tradične 20 titulov; pri ich výbere sa viac ako rovnomerné zastúpenie zúčastnených krajín zohľadňovala kvalita jednotlivých snímok. Štyri bloky filmov sú pravidelne doplnené diskusiami s tvorcami po premietaní.

Bude to po prvýkrát, čo táto súťaž predstaví výber najpozoruhodnejších hraných, animovaných, dokumentárnych a experimentálnych celovečerných filmov. Titul V strede Európy sa týka krajín V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) spolu s Rakúskom a Ukrajinou. Výber pozostáva z 10 vopred vybraných filmov. Súťaž celovečerných filmov je prirodzeným rozšírením programu nadväzujúceho na súťaž krátkych filmov, ktorá je tradičnou súčasťou festivalu.

Sekcia prináša nesúťažný výber celovečerných filmov z Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Ukrajiny. Podobne ako súťaž krátkych filmov tak uzatvára výber krajín susediacich so Slovenskom, ktoré majú k sebe najbližšie nielen vďaka spoločným hraniciam, ale aj svojou minulosťou a kultúrou. Filmy sú uvádzané v premiérach a predpremiérach, často za účasti tvorcov.

Nové tituly od tvorcov, ktorí v posledných rokoch veľmi význačne ovplyvňujú klubový film. Sekcia Film+ sú slávni režiséri + oceňované filmy + distribučné predpremiéry.

Čo sa dá očakávať od sekcie Bez limitov? Neočakávané žánrové spojenia, herecké obsadenia, dejové zvraty. Programový tím sa pri tejto sekcii vždy odtrhne z reťaze vyberie tie najodvážnejšie, najzaujímavejšie a netradičné filmové tituly - priestor majú ako mladí, začínajúci tvorcovia, tak tí známejší. Jediným kritériom je kvalita. Ak neveríte, choďte sa presvedčiť na vlastné oči do kina. Uvidíte filmy aj inovatívne, aj nezvyčajné, možno až podivné, ale ak máte otvorenú myseľ a trochu guráže, toto je sekcia práve pre vás.

Sekcie, ktoré sa na festivaloch venujú výberu archívnych filmov, začínajú prežívať nečakanú renesanciu. Popri klasike z prvej polovice 20. storočia sa do nich čoraz častejšie dostávajú aj filmy, ktoré formovali súčasného diváka a súčasný svetový film. Náš výber v tejto sekcii vždy spája nejaká téma a zároveň ide o filmy, ktoré sú nanovo zdigitalizované, čiže prinášajú divákom jedinečný filmový zážitok.

"Polnočná sekcia" ponúka možnosť stráviť neskoré večery na festivale v spoločnosti temných žánrov. Pre tie dnes väčšinou existujú samostatné festivaly, kde sa stretávajú ich pravoverní fanúšikovia, čo tento typ produkcie ešte viac vymedzuje voči autorskej tvorbe, na ktorú sa zameriavajú klasické festivaly. Náš výber je vo výsledku vždy pestrou paletou filmov z rôznych krajín sveta, ktorá dokazuje, že temné žánre dnes patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo vo svetovom filme vzniká.

V sekcii Filmový kabinet deťom prebehnú už tradične organizované školské projekcie pre deti zo základných škôl a pre študentov stredných škôl. Sekcia je rozšírená o ďalšie projekcie detských a mládežníckych filmov pre verejnosť v popoludňajších hodinách a cez víkend. Deti a ich rodičia sa môžu tešiť aj na tvorivé dielne. Sekcia ponúka pestrú zmes filmov pre deti a ich rodičov a pokúsi sa vytvoriť dôležitú platformu pre detské otázky. Predovšetkým však je priestorom plným vzrušujúcich zážitkov a času stráveného s priateľmi a blízkymi v prítmí spojenom s premietaním magických obrázkov, ktoré ponúka len kino.