Filmové sekcie

V STREDE EURÓPY - SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV

Kľúčovou programovou sekciou je súťaž krátkych filmov V strede Európy, zameraná na filmy z krajín Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Ukrajiny. Tým sa uzatvára výber krajín susediacich so Slovenskom, ktoré majú k sebe najbližšie nielen vďaka spoločným hraniciam, ale aj svojou minulosťou a kultúrou. Diváci tak majú jedinečnú príležitosť vidieť zaujímavé krátke hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy z nášho regiónu, ku ktorým by sa inak pravdepodobne nedostali. Súťaž tvorí už tradične 20 titulov; pri ich výbere sa viac ako rovnomerné zastúpenie zúčastnených krajín zohľadňovala kvalita jednotlivých snímok. Štyri bloky filmov sú pravidelne doplnené diskusiami s tvorcami po premietaní.

 

V STREDE EURÓPY - MIMO SÚŤAŽ

Sekcia prináša nesúťažný výber celovečerných filmov z Vyšehradskej štvorky, Rakúska a Ukrajiny. Podobne ako súťaž krátkych filmov tak uzatvára výber krajín susediacich so Slovenskom, ktoré majú k sebe najbližšie nielen vďaka spoločným hraniciam, ale aj svojou minulosťou a kultúrou. Filmy sú uvádzané v premiérach a predpremiérach, často za účasti tvorcov.

 

FILM +

Nové tituly od tvorcov, ktorí v posledných rokoch veľmi význačne ovplyvňujú klubový film. Sekcia Film+ sú slávni režiséri + oceňované
filmy + distribučné predpremiéry.

 

BEZ LIMITOV

Čo sa dá očakávať od sekcie Bez limitov? Neočakávané žánrové spojenia, herecké obsadenia, dejové zvraty. Programový tím sa pri tejto sekcii vždy odtrhne z reťaze vyberie tie najodvážnejšie, najzaujímavejšie a netradičné filmové tituly - priestor majú ako mladí, začínajúci tvorcovia, tak tí známejší. Jediným kritériom je kvalita. Ak neveríte, choďte sa presvedčiť na vlastné oči do kina. Uvidíte filmy aj inovatívne, aj nezvyčajné, možno až podivné, ale ak máte otvorenú myseľ a trochu guráže, toto je sekcia práve pre vás.

 

ZRKADLO MINULOSTI

Sekcie, ktoré sa na festivaloch venujú výberu archívnych filmov, začínajú prežívať nečakanú renesanciu. Popri klasike z prvej polovice 20. storočia sa do nich čoraz častejšie dostávajú aj filmy, ktoré formovali súčasného diváka a súčasný svetový film. Náš výber v tejto sekcii vždy spája nejaká téma a zároveň ide o filmy, ktoré sú nanovo zdigitalizované, čiže prinášajú divákom jedinečný filmový zážitok.

 

KINO-IKON +

V spolupráci s redakčnou radou časopisu Kino-Ikon uvádzame špeciálnu sekciu, zostavenú z výnimočných titulov filmovej histórie. Ich výber filmov je podriadený každý rok nejakej špeciálnej téme/filmárovi či filmovému hnutiu.

 

PLANET DARK

"Polnočná sekcia" v spolupráci s internetovou platformou Planet Dark ponúka možnosť stráviť neskoré večery na festivale v spoločnosti temných žánrov. Pre tie dnes väčšinou existujú samostatné festivaly, kde sa stretávajú ich pravoverní fanúšikovia, čo tento typ produkcie ešte viac vymedzuje voči autorskej tvorbe, na ktorú sa zameriavajú klasické festivaly. Náš výber, na ktorom sa podieľajú aj kurátori spomenutej platformy, je vo výsledku vždy pestrou paletou filmov z rôznych krajín sveta, ktorá dokazuje, že temné žánre dnes patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo vo svetovom filme vzniká.

 

FILMOVÝ KABINET DEŤOM

V sekcii Filmový kabinet deťom prebehnú už tradične organizované školské projekcie pre deti zo základných škôl a pre študentov stredných škôl. Tento rok je sekcia rozšírená o ďalšie projekcie detských a mládežníckych filmov pre verejnosť v popoludňajších hodinách a cez víkend. Deti a ich rodičia sa môžu
tešiť aj na tvorivé dielne. Sekcia ponúka pestrú zmes filmov pre deti a ich rodičov a pokúsi sa vytvoriť dôležitú platformu pre detské otázky. Predovšetkým však je priestorom plným vzrušujúcich zážitkov a času stráveného s priateľmi a blízkymi v prítmí spojenom s premietaním magických obrázkov, ktoré ponúka len kino.