Organizátor

Asociácia slovenských filmových klubov

Grösslingová 43
811 09 Bratislava
tel./fax: +421/2/54652017
tel.: +421/2/54652018,-19
e-mail: asfk@asfk.sk
Všeobecné info: info@febiofest.sk
Prihlasovanie filmov: lostakova@febiofest.sk

Tím


Peter
Dubecký

prezident

sfu@sfu.sk

Ondrej
Starinský

umelecký riaditeľ

starinsky@febiofest.sk

Ľubica
Orechovská

výkonná riaditeľka

orechovska@febiofest.sk

Přemysl
Martinek

supervízor programu

David
Čeněk

dramaturg a hostia

Monika
Lošťáková

koordinácia programu

lostakova@febiofest.sk

Martina
Hornová (Paštéková)

PR

press@febiofest.sk

Barbora
Šályová

guest service

guest@febiofest.sk

Barbara
Sigmundová

koordinácia prekladov

sigmundova@febiofest.sk