SÚŤAŽ CELOVEČERNÝCH FILMOV

Festival už druhý rok prinesie aj súťaž celovečerních filmov z krajín V4 - Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska a ďalej Rakúska a Ukrajiny. Programový tím vyberie do súťaže 10 celovečerných (hraných, dokumentárnych, animovaných alebo experimentálnych) filmov, ktoré splnia nasledovné podmienky:

  • Minimálna dĺžka trvania 60 minút,
  • Rok výroby nemôže byť starší ako 2 roky od aktuálneho ročníka (t.z. v prípade ročníka 2024 sú akceptovateľné aj © 2022 a © 2023)
  • Minimálne minoritným producentom v zmysle Európskeho dohovoru o filmových koprodukciách filmu musí byť jedna zastúpená krajina: V4 (Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko), Rakúsko alebo Ukrajina,
  • Do súťaže sa nemôžu prihlásiť filmy, ktoré boli súčasťou výberu predchádzajúcich rokov,
  • Filmy nemusia spĺňať špecifický status premiéry, preferované sú filmy v slovenskej premiére.

Viac informácii o pravidlách a podmienkach nájdete v Štatúte súťaže.

Filmy môžete prihlásiť do 5. januára 2024. Rozhodnutie o finálnom výbere filmov bude zverejnené koncom januára 2024.

Prihlasovanie celovečerních filmov prebieha primárne cez mail submissions@febiofest.sk, kde vás poprosíme zaslať online screener + synopsu a krátke informácie o filme. Film môžete prihlásiť taktiež cez online formulár