H*art on

H*art on

filozofické bláznovstvo • philosophical craziness / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 73 min.

Réžia • Director: Andrea Culková
Scenár • Screenplay: Andrea Culková Thomas Ernst
Kamera • Photography: Lukáš Milota, Andrea Culková, Aleš Hart
Strih • Editor: Thomas Ernst
Hudba • Music: Bazel, Nʼs Umbrella, This, Horizon
Hrajú • Cast: Karin Pisarik, Mark Divo, Stanislav Müller – 1st. MIRROR MAN, Cedric Philippe, Sonja Vectomov, Yoshiko Saito, Jitka Cempírková, Zdenek Rykr, Milada Součková, Motoráček

Film H*art on režisérky Andrey Culkovej sa vnára do hlbín moderného umenia, aby hľadal odpovede na otázky, ako zanechať trvalú stopu a vyhnúť sa zabudnutiu a ako nájsť zmysel v každodenných obavách, láske, sexe a osamelosti. Je to film o nutkavej potrebe tvoriť a udržať si túžbu po živote. Je to film o existenciálnom jadre každého z nás. V dokumente vystupujú českí a zahraniční predstavitelia súdobého umenia v nepriamom dialógu s postavou českej moderny – spoločenským utopistom so silným životným príbehom, vizionárom a objaviteľom mnohých výtvarných a reklamných techník a postupov Zdenkom Rykrom. – Film mal svetovú premiéru na festivale DOK Leipzig 2016.

The film H*art on by the director Andrea Culková dives off into the deep end of modern art to seek answers to questions such as “How do you leave a lasting mark and avoid being forgotten?” and “How do you find meaning in everyday worries, love, sex and loneliness?” It is a film about the yearning to create and maintain one’s desire to live. It is a film about the existential core of each of us. The documentary features both Czech and foreign representatives of contemporary art in an indirect conversation with a Czech modernist personality – a social utopian with a powerful life story, a visionary and an inventor of numerous techniques and procedures related to visual arts and advertisement, Zdenek Rykr. – The film premiered at DOK Leipzig in 2016.