Andrej Rubľov / Andrei Rublev

hraný / 1966 / Sovietsky zväz / čb / 174 min.

Historická freska o maliarovi ikon Andrejovi Rubľovovi je povahopisom Ruska 15. storočia – politicky i kultúrne neobyčajne vypätej, dogmatickej a asketickej doby, ktorá motivovala Rubľovove životné, náboženské a umelecké rozpory i jeho bolestné pochybnosti. Výpoveď o duchovnej sile a o prameňoch nezničiteľnej tvorivej energie sa vyznačuje výraznou epickosťou deja, ktorý sa epizodicky rozbieha do šírky: každá z voľne súvisiacich siedmich „kapitol“ je vystavaná ako dráma; popri zdanlivej náhodnosti dejových prvkov je nápadná cyklická stavba filmu. Na základe nepatrného historického materiálu vytvoril Tarkovskij evokáciu dobového myslenia, cítenia a konania človeka. Do mozaiky epizód vložil nadčasové myšlienky a úvahy, najmä vieru v humanistický ideál, podľa ktorého myslenie a vitalitu nemôže v človeku zabiť nijaký vonkajší útlak ani poroba.

Réžia: Andrej Tarkovskij
Scenár: Andrej Michalkov-Končalovskij, Andrej Tarkovskij
Kamera: Vadim Jusov
Hudba: Viačeslav Ovčinnikov
Hrajú: Anatolij Solonicyn, Ivan Lapikov, Nikolaj Sergejev, Nikolaj Burľajev, Nikolaj Griňko, Irma Rauš, Jurij Nazarov