Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života

Ark of Fools

hraný • fiction / 1970/1990 / Československo • Czechoslovakia / čb • bw / 105 min.

Réžia • Director: Ivan Balaďa
Scenár • Screenplay: Lubor Dohnal
Kamera • Photography: Juraj Šajmovič
Strih • Editor: Alois Fišárek
Hudba • Music: Štěpán Koníček
Hrajú • Cast: Zlatomír Vacek, Vladimír Merta, Slavoj Urban, Antonín Horák, Hana Slivková, Ivan Králik, Milica Linhartová, André Maroun-Gédéon, Vojtěch Ron, Elena Zvaríková, Ladislav Brothánek, Pavel Michailov

Český film slovenského režiséra Ivana Balaďu, natočený podľa poviedky Antona Pavloviča Čechova Pavilón č. 6, patrí k tým trezorovým dielam, ktoré vznikali koncom šesťdesiatych rokov, ale mohli byť dokončené až v roku 1990 po Nežnej revolúcii. – V spustnutej nemocnici – azda je to niekdajší statok – v bližšie neurčenej ruskej gubernii žije celý rad ľudských figúr a figúrok. Tí pacienti, ktorých spoločnosť označila za duševne chorých, sú umiestnení v pavilóne č. 6. Inštitúciu vedie starý primár Andrej Jefimyč Ragin, ktorý je vnútorne zlomený a uvedomuje si svoju životnú prehru. Zblíži sa s mladým pacientom Ivanom Dmitričom Gromovom, ktorý trpí stihomamom. Gromovove názory však v skutočnosti majú svoju logiku a možno nie sú tak ďaleko od pravdivého nazerania na skutočnosť...

A Czech film by the Slovak director Ivan Balaďa based on the short story by Anton Pavlovich Chekhov Ward No. 6, which was among the films whose production began in the late 1960s, but they had to be finished in 1990 after the Velvet Revolution because of a ban. – A whole spectrum of human characters and figures are living in an abandoned hospital – perhaps a former farmstead – in a non-specified Russian governorate. The patients marked by the society as mentally ill are placed in Ward no. 6. The institution is lead by an old head doctor Andrey Ragin, an internally broken man who is aware of his defeat in life. He grows close with a young patient named Ivan Gromov suffering from persecution mania. However, Gromov’s opinions are actually based on a certain logic and maybe they are not as far from reality as they seem...