Best of Azyl 2018

pásmo krátkych filmov (107 min.)

Najlepšie krátke filmy medzinárodného online festivalu 1- a 5-minútových filmov a videoklipov Azyl za rok 2018. Festival ožil po 6 rokoch a predstavuje jedinečné podujatie, ktoré podporuje tvorbu prevažne začínajúcich autorov, ale aj profesionálov venujúcim sa krátkym formátom. Aj tento rok môžete prihlásiť svoj krátky film a súťažiť o hodnotné ceny na www.festival.azyl.sk.
Best of Azyl 2018 obsahuje 10 najlepších filmov v 3 kategóriách vrátane víťazných filmov. Najlepším 1-minútovým filmom je Mona Lisa Selfie, v ktorom režisér Daniel McKee spája fotografie slávneho obrazu zo sociálnych sietí. V kategórii 5-minútových filmov zvíťazila Daria Kashcheeva so snímkou Prague a Foreigners Perspective. Tento animovaný dokument vznikol na základe rozhovorov s cudzincami, ktorí žijú dlhodobo v Prahe. Víťazným videoklipom sa stala skladba Christiana Löfflera Haul. Autor Marek Partyš otvára v tomto diele problematiku nezaopatrených opustených detí po celom svete.