Český Alláh

Czech Allah

dokumentárny • documentary / 2017 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 91 min.

Réžia • Director: Zuzana Piussi
Scenár • Screenplay: Zuzana Piussi
Kamera • Photography: Zuzana Piussi
Strih • Editor: Vít Janeček
Hudba • Music: Vít Janeček

Celovečerný autorský dokument Zuzany Piussi je prepracovanou kinoverziou príspevku z cyklu Českej televízie Český žurnál. Tragikomický časozberný film sleduje v perspektíve dvoch rokov reakcie českej spoločnosti na príchod utečencov pred vojnovými konfliktmi do Európy a s ním súvisiacu mediálnu tematizáciu islamu ako vážneho ohrozenia života v Českej republike. Postavami filmu sú ľudia, ktorí nedokázali zostať k týmto témam ľahostajní a každý sa z hlbiny svojej pravdy snaží o jej spoločenské uplatnenie a naplnenie. Režisérka necháva voľný priebeh názorovej konfrontácii, pričom sa pohybuje v spektre respondentov od dobrovoľníčky pomáhajúcej utečencom až po zástupcu radikálneho českého hnutia proti islamu.

Zuzana Piussi’s full-length authorial documentary is an elaborate cinematic version of a documentary film broadcast in the program Czech Journal, a series created by Czech Television. In a span of two years, this tragicomic time capsule film examines the reaction of the Czech society to the arrival of refugees fleeing from war to Europe and, in relation to that, studies the media thematizing Islam as a serious threat to life in Czech Republic. The film centers around people who simply couldn’t remain indifferent towards these issues, each of them deeply striving for the fulfillment and society-wide implementation of their own truths. When it comes to the clash of opinions, the director uses the “wait and see” approach, all the while exploring a full spectrum of respondents ranging from a refugee-helping volunteer to a representative of the Czech radical movement against Islam.