Diera v hlave

A Hole in the Head

dokumentárny • documentary / 2016 / Slovensko, Česko • Slovakia, Czech Republic / far. • col. / 90 min.

Režia • Director: Robert Kirchhoff
Scenár • Screenplay: Robert Kirchhoff
Kamera • Photography: Juraj Chlpík
Strih • Editor: Jan Daňhel
Hudba • Music: Miroslav Tóth
Účinkujú • Cast: Raymond Gurême, Fata Dedić, Nadir Dedić, Toti Dedić, Ladislav Welward, Ján Konček, Krystyna Gil, Karol Parno Gierliński, Rita Prigmore, Philomena Franz, Dragoljub Acković, Daniel Vojak, Fedor Gál, Markus Pape, Jan Hauer, Arnošt Vintr

O rómskom holokauste sa ešte vie, ale veľmi sa o ňom už nehovorí. Proces vymazávania pamäti sa začal v podstate už na konci druhej svetovej vojny, keď zostali mnohé hromadné hroby v miestach pracovných a internačných táborov nedotknuté. Aj pre víťazov boli Rómovia obeťami „druhej kategórie“. V niekoľkých európskych krajinách (Francúzsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko) konfrontuje režisér zabúdajúcu súčasnosť so spomienkami posledných žijúcich pamätníkov týchto strašných udalostí. Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. Čiastočne inscenovaný a štylizovaný dokument je elégiou za obete monštruózneho režimu a ľudskej nevšímavosti. (s použitím textu z katalógu MFDF Jihlava 2016)

Everyone knows about the Roma holocaust, but no one talks about it. The process of eliminating memories of it began more or less at the end of the Second World War, when many mass graves in work and detention camps remained intact. Even for the winners, the Roma were “second class” victims. In a number of European countries (France, Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany, Croatia, Serbia), the director confronts a forgetful present with memories of the last surviving witnesses of these horrific events. They survived, yet they each have their memory and scars as proof. In a world where fascism is once again prevalent, they are one of the last living witnesses to the Holocaust. They exist with a hole in their head, an imprint from the past. The partially scripted and staged documentary is an elegy to the victims of a monstrous regime and human indifference.