Dievča bez rúk

The Girl without Hands / La Jeune Fille san mains

animovaný • animated / 2016 / Francúzsko • France / far. • col. / 76 min.

Réžia • Director: Sébastien Laudenbach
Scenár • Screenplay: Sébastien Laudenbach
Kamera • Photography: Sébastien Laudenbach
Strih • Editor: Santi Minasi, Sébastien Laudenbach
Hudba • Music: Olivier Mellano
Hrajú (hlasy) • Cast (voices): Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, Olivier Broche, Françoise Lebrun, Sacha Bourdo, Elina Löwensohn

Animovaný film nakrútený podľa rozprávky bratov Jakoba a Wilhelma Grimmovcov. – Chudobný mlynár sa dá oklamať Diablom a neúmyselne mu zapredá svoju dcéru za trošku zlata. Diabol si ju však nedokáže vziať, pretože je príliš nevinná a naplakala si do dlaní. Diabol teda mlynárovi prikáže, aby jej odrezal ruky. Tak sa začína cesta mladého dievčaťa za slobodou.

An animated film based on a tale by the Grimm Brothers, Jakob and Wilhelm. – A poor miller gets tricked by the Devil and accidentally sells his daughter for a bit of gold. But Satan canʼt take her because sheʼs too pure and has wept on her hands. So Satan orders the miller to cut her hands off. Itʼs the beginning of the young girlʼs journey towards freedom.