Domov je tu

Home Is Here

hraný • fiction / 2016 / Rakúsko, Česko • Austria, Czech Republic / far. • col. / 75 min.

Réžia • Director: Tereza Kotyk
Scenár • Screenplay: Tereza Kotyk
Kamera • Photography: Astrid Heubrandtner-Verschuur
Strih • Editor: Thomas Woschitz
Hudba • Music: Markéta Irglová, Sturla Mio Thorisson
Hrajú • Cast: Anna Åström, Stipe Erceg, Petra Bučková, Johannes Gabl, Dana Novák Pešková, Tobias Steixner, Almut Mölk, Julia Rosa Stöckl, Günther Götsch, Teresa Waas, Thomas Gassner

Mladá Hannah dočasne žije s mamou a bratom v olympijskej dedine v Innsbrucku. Jedného dňa sa vláme k Maxovi do modernej vily, v ktorej žije sám. Hannah sa tam niekoľkokrát vráti, aby jeho napohľad strohý dom potajomky preskúmala, až kým si Max nezačne všímať okolo seba nepatrné zmeny. Pustí sa s Hannah do akejsi hravej formy komunikácie, vďaka ktorej si obaja uvedomia, že život nespočíva v hľadaní konkrétneho miesta či vzťahu. Domov človek objaví len sám v sebe: DOMOV JE TU.

Young Hannah is temporarily living with her mother and her little brother in the Olympic Village at Innsbruck. One day she breaks in at Max’s, who lives alone in a modern villa. Time and again Hannah secretly explores his seemingly austere house, until Max begins to notice subtle changes. He lets himself into a playful form of communication with Hannah that ultimately moves them both to see life is not about searching for a particular place or relationship, but instead that you can only find home in yourself: HOME IS HERE.