FC Roma

FC Roma

dokumentárny • documentary / 2016 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 76 min.

Réžia • Director: Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová
Scenár • Screenplay: Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar
Kamera • Photography: Rozálie Kohoutová, Jiří Chod
Strih • Editor: Evženie Brabcová

Dokumentárna tragikomédia o tíme, ktorý si takmer nekopol do lopty, ale bezmála vyhral ligu. – Na jeseň 2015 nastúpil do najnižšej českej futbalovej súťaže nový, neobvyklý tím. TJ Junior Roma je děčínsky klub okresnej súťaže, zložený prevažne z rómskych hráčov. Hoci každý futbalový fanúšik pozná kampaň UEFA Say No To Racism, zdá sa, že na české futbalové ihriská ešte nedorazila. Keď sa totiž klub zapojil do súťaže, absolútna väčšina ostatných tímov odmietla z rôznych dôvodov proti TJ Roma nastúpiť. Vďaka tomu klub vyhrával väčšinu zápasov kontumačne. Film FC Roma sleduje práve príbehy tohto klubu na pozadí jednej podivnej futbalové sezóny. – Najlepší český dokumentárny film 2016 (ex aequo s filmom Normální autistický film) na 20. MFDF Jihlava.

A documentary tragicomedy about a team which hardly ever kicked a ball and yet almost won the league. – In 2015 an unusual football club started playing in the lowest Czech football league. TJ Junior Roma is a club from the town of Děčín competing in the regional league and composed mainly of Romani players. Even if every football fan knows the UEFA campaign Say No To Racism, there are still places where not all the players are considered equal on the football field. When the club entered the league, a vast majority of other teams from the league refused to play against the Roma team out of various reasons. As a result of that, FC Roma has been winning most of the matches by default. The film FC Roma follows the life of this club throughout a particularly strange football season. – 2016’s Best Czech Documentary Film (alongside Normal Autistic Film) at the 20th Jihlava International Documentary Film Festival.