Filmová lázeň

Film Spa

dokumentárny • documentary / 2015 / Česko • Czech Republic / far. • col. / 79 min.

Réžia • Director: Miroslav Janek
Scenár • Screenplay: Miroslav Janek
Kamera • Photography: Miroslav Janek
Strih • Editor: Tonička Janková
Účinkujú (vrátane archívnych záberov) • Cast (including archive footage): Eva Zaoralová, Jiří Bartoška, A. J. Liehm, Ladislav Kachtík, Jiří Janoušek, Jaroslav Weigel, Wolfgang Háma, Tony Curtis, Henry Fonda, Claudia Cardinale

Karlovarský festival, ako ho dnešní filmoví fanúšikovia nepoznajú. História päťdesiatich ročníkov Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary, ktorý sa konal po prvý raz v roku 1946, ale svoje päťdesiate narodeniny oslávil v dôsledku dejinných zvratov a dramatických udalostí 20. storočia až o 19 rokov neskôr, v júli roku 2015. Dejiny festivalu mapuje režisér Miroslav Janek v spolupráci s dlhoročnou programovou riaditeľkou Evou Zaoralovou, ktorá sa rozpráva s niektorými pamätníkmi dávnych ročníkov. Dosiaľ nikde nepoužité dobové archívne materiály, perličky z neznámej minulosti, rozhovory o filmoch, hosťoch a zákulisí predstavujú v rôznych obdobiach úplne rozdielne tváre festivalu. Ako sa postupne vyvíjal jeden z dnes významných áčkových festivalov, ktorého veľký kus histórie sa odohrával v zajatí politických manipulácií a pokryteckých hesiel?

The history of the 50 years of Karlovy Vary International Film Festival, which took place in 1946 for the first time, but celebrated its 50th birthday 19 years later than it was supposed to, in July 2015, due to historical turning points and the dramatic events of the 20th century. The festival’s history is portrayed by the director Miroslav Janek in cooperation with the long-time program director Eva Zaoralová, who speaks to some of the festival guests from a long time ago. To-this-point unused archive footage; anecdotes from an unknown past; interviews about films, guests and the backstage; these are all a proof of the many faces the festival had throughout the various eras. What was the development of one of the most acclaimed A-list festivals of today, when a big piece of its history took place under the imprisonment of political machinations and hypocritical slogans?