Ikarie XB 1

Ikarie XB 1

hraný • fiction / 1963 / Československo • Czechoslovakia / čb • bw / 88 min.

Réžia • Director: Jindřich Polák
Scenár • Screenplay: Pavel Juráček, Jindřich Polák
Kamera • Photography: Jan Kališ
Strih • Editor: Josef Dobřichovský
Hudba • Music: Zdeněk Liška
Hrajú • Cast: Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Dana Medřická, Miroslav Macháček, František Smolík, Jiří Vršťala, Otto Lackovič, Martin Ťapák, Rudolf Deyl ml., Irena Kačírková, Jozef Adamovič, Jaroslav Rozsíval, Ladislav Mrkvička, Věra Křesadlová, Olga Schoberová

Jeden z najslávnejších českých sci-fi filmov bol inšpirovaný predlohou poľského spisovateľa Stanisława Lema Obłok Magellana (v slovenskom preklade Denník z vesmíru, v českom K mrakům Magellanovým). – Je druhá polovica 22. storočia a kozmická loď Ikarie XB 1 putuje k Alfe Centauri, kde má jej posádka, tvorená vedeckými kapacitami z rôznych odborov, preskúmať mimozemské formy života. Ďaleko od našej slnečnej sústavy je posádka vystavená neznámym, nepredstaviteľným hrozbám, no nesie si so sebou aj mnoho všedných ľudských starostí a radostí. Kališove čiernobiele obrazy v širokouhlom formáte, Liškova novátorská elektronická hudba a presvedčivé kulisy i kostýmy vytvárajú štylisticky vycibrený fiktívny svet ďalekej budúcnosti. Civilné výkony českej hereckej elity mu zas dodávajú nečakanú prirodzenosť a psychologický rozmer.

The script writers drew some of their inspiration from a novel by Stanisław Lem called The Magellanic Cloud. – It is the second half of the 22nd century and a spaceship called Ikarie XB 1 is on its way to Alfa Centauri to search for extraterrestrial forms of life. Its crew, made up primarily of scientists from various fields, being far from our solar system, is exposed to unknown and unimaginable dangers. At the same time, the film also deals with a number of their everyday worries as well as their delights. The stylistically refined fictional world of a distant future is brought to life through Kališ’s black and white shots in a wide screen format and Liška’s innovative electronic music, as well as the iconic set pieces and costumes. In addition, the matter-of-fact performance style employed by the best Czech actors from the time add a natural feel while also providing additional psychological layer to it.