Jánošík. Pravdivá história

Janosik. The True Story

hraný • fiction / 2009 / Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko • Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary / far. • col. / 140 min.

Réžia • Director: Agnieszka Holland, Kasia Adamik
Scenár • Screenplay: Eva Borušovičová
Kamera • Photography: Martin Štrba
Strih • Editor: Michał Czarnecki, Marek Kráľovský
Hudba • Music: Antoni Łazarkiewicz
Hrajú • Cast: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michał Żebrowski, Sarah Zoe Canner, Maja Ostaszewska, Katarzyna Herman, Táňa Pauhofová, Danuta Szaflarska, Marian Dziędziel, Eryk Lubos, Marek Probosz, Karel Dobrý, Michal Sieczkowski, Richard Krajčo, Marián Labuda st., Krzysztof Stroiński, Małgorzata Zajączkowska, Adrian Jastraban, Marián Geišberg, Vladimír Jedľovský, Vojtěch Dyk, David Novotný, Zuzana Norisová, Kateřina Lojdová, Matěj Hádek, Kateřina Brožová

Hoci v 20. storočí vznikli až tri dlhometrážne hrané filmy o Jurajovi Jánošíkovi (a jeden kreslený), nášho najslávnejšieho ľudového hrdinu sme ani na začiatku nového milénia stále veľmi nepoznali. Poznali sme iba ľudovú legendu o zbojníkovi, ktorý bohatým bral, chudobným dával a po zrade ho popravili zavesením za rebro na hák. Výpravný veľkofilm Jánošík. Pravdivá história vznikol podľa scenára Evy Borušovičovej, ktorá niekoľko rokov študovala archívne dokumenty a snažila sa ukázať, aké boli skutočné osudy charizmatického mladíka z Terchovej. Jej nový pohľad v réžii Agnieszky Holland a jej dcéry Kasie Adamik dáva postave Jánošíka historickú autenticitu pri zachovaní jej romantického charakteru.

The story of Jánošík, a legendary “Central European Robin Hood”, based on real 18th century documents and on a romantic legend, operating with a very subjective, original poetic language. The hero is tragic and at the same time very contemporary: he could be an American boy, burned by communing with the cruelty of war coming back from Iraq to the city ghetto and becoming the leader of a gang. – The narrative epic of Jánošík. The True Story is based on the screenplay written by Eva Borušovičová, who studied archived documents for a few years and tried to reveal the true destiny of the charismatic young man from the village of Terchová. Under the direction of Agnieszka Holland and her daughter Kasia Adamik, Borušovičová’s new perspective gives the character of Jánošík a historical authenticity while maintaining its romantic character.

Súčasťou profilu Agnieszky Holland je aj film Cez kosti mŕtvych, ktorý uvádzame v sekcii Slovenská filmová krajina. • Agnieszka Holland’s profile includes the film Spoor, which is a part of the Slovak Film Landscape section.