Koudelka fotografuje Svatou zemi

Koudelka Shooting Holy Land

dokumentárny • documentary / 2015 / Česko, Nemecko • Czech Republic, Germany / far. + čb • col. + bw / 71 min.

Réžia • Director: Gilad Baram
Scenár • Screenplay: Gilad Baram, Elisa Purfürst
Kamera • Photography: Gilad Baram
Strih • Editor: Elisa Purfürst

Legendárny český fotograf Josef Koudelka (narodený v roku 1938 v Boskoviciach) patrí k najvýznamnejším fotografom 20. storočia. Preslávil sa snímkami vojenskej okupácie Československa v auguste 1968, ktoré dodnes vzbudzujú silné emócie, ale aj fotografickými cyklami Cigáni či Exily. Jeho aktivita neustáva ani v novom miléniu. V roku 2008, štyridsať rokov od vzniku ikonických snímok invázie sovietskych a ďalších „spriatelených“ vojsk do Prahy, prichádza sedemdesiatročný fotograf do Svätej zeme. Svetovo uznávaný umelec po druhý raz v živote fotografuje ozbrojený konflikt, tentoraz v Izraeli a Palestíne. Film Koudelka fotografuje Svatou zemi je intímnym a neopakovateľným svedectvom fotografovho tvorivého procesu, ktorý počas dlhých piatich rokov natáčal jeho izraelský asistent Gilad Baram.

The legendary Czech photographer Josef Koudelka (born in Boskovice in 1938) is one of the most significant photographers of the 20th century. He gained recognition for his photographs of the military invasion into Czechoslovakia in August 1968, which to this day still provoke emotional reactions, but also for photographic studies such as Gypsies or Exiles. His work continues to flourish in the new millennium as well. In 2008, 40 years after creating the iconic depictions of the invasion of Soviet and other allied troops into Prague, the seventy-year-old photographer comes to the Holy Land. It is the second time that the world-renowned artist captures armed conflict, this time in Israel and Palestine. The film Koudelka Shooting Holy Land is an intimate and once-in-a-lifetime testimony of the photographer‘s creative process, which was shot by his Israeli assistant Gilad Baram over the course of five long years.