Motýlikovia

Butterflies / Babočki • Babochki

dokumentárny • documentary / 2016 / Rusko • Russia / far. • col. / 79 min.

Réžia • Director: Dmitrij Kubasov • Dmitry Kubasov
Scenár • Screenplay: Dmitrij Kubasov • Dmitry Kubasov
Kamera • Photography: Dmitrij Kubasov • Dmitry Kubasov
Strih • Editor: Dmitrij Kubasov • Dmitry Kubasov

Mladík Alexej sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii. Kým jeho rovesníci nemajú s jeho sexualitou ani ten najmenší problém, matka ju nedokáže prijať. Dokumentárny portrét zachytáva Alexeja počas prázdnin, keď trávi čas s priateľmi či s novým milencom Gríšom, s ktorým sa zoznámil na festivale venovanom režisérovi Andrejovi Tarkovskému. Observačnú metódu tu ozvláštňuje aktívna úloha kamery, ktorá sa pri zaujatých debatách, hádkach či spovediach lepí na telá a tváre hrdinov. Aľošova spontánnosť a výstrednosť, s ktorou okázalo narúša gendrové stereotypy, tak dostáva ideálnu príležitosť vyniknúť. – „Natáčanie filmu je vždy spojené so strachom a studom, a to preto, že až teraz film preniká do hlbín človeka. Doteraz ho iba opisoval. Pri práci na filme Motýlikovia som to mal neustále na pamäti.“ Dmitrij Kubasov (zdroj: katalóg MFDF Jihlava 2016)

Young Alexei is openly homosexual. Although his peers have no problem with his sexual orientation, his mother is unable to accept it. This documentary portrait follows Alexei during summer break, as he spends time with his new lover Grisha, whom he met at a Tarkovsky festival. The film takes an unusual observational approach in that the camera is often right up against people’s bodies and faces during impassioned discussions, arguments, or testimony. As a result, the spontaneous and eccentric manner in which Alexei breaks down gender stereotypes are brought to the fore. – “Making a movie always goes hand in hand with fear and shame. This is because the film just now learned to dive into the man. Untill now it only described. During the work on the film Butterflies I always thought about it.” Dmitry Kubasov (source: 2016 Jihlava IDFF catalogue)