Obrazy (proti) extrémizmu

pásmo krátkych filmov / 1946 – 2015 / Československo, Slovensko / čb, far. / 83 min.

Hlavným zámerom projektu Obrazy (proti) extrémizmu je posilnenie historického povedomia študentov, scitlivenie ich vnímania a porozumenia reprezentácií závažných spoločenských tém a podôb extrémizmu. Ďalším zámerom je popularizácia slovenského filmu, iniciovanie akéhosi medzigeneračného dialógu medzi filmami vyrobenými slovenskými dokumentaristami v rokoch 1946 až 1989 a filmami študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vytvorenými po roku 1995, ktoré nie je možné vidieť v bežnej distribúcii. Ponuka 16 krátkych slovenských filmov vychádza z presvedčenia, že audiovizuálne umenie nám môže pomôcť lepšie pochopiť svet. Filmy sú zoradené podľa tematických kľúčových tém dotýkajúcich sa problematiky extrémizmu: rasová a etnická neznášanlivosť, náboženská intolerancia, nacionalizmus, politická moc, holokaust, mediálna manipulácia, život v exile, strach zo sexuality a z inakosti. Každú tému reprezentuje dvojica filmov. Do tohtoročného programu sme vybrali filmy na tému rasová a etnická neznášanlivosť a holokaust.

EVA FILOVÁ

Upre Roma

Réžia: Dimitrij Plichta / dokumentárny / 1955 / Československo / čb / 32 min.
Dokumentárny film o novom živote Rómov ako plnoprávnych občanov republiky.

O Soni a jej rodine

Réžia: Daniela Rusnoková / dokumentárny / 2006 / Slovensko / far. /38 min.
Mladá režisérka Daniela Rusnoková si v rómskej osade Rudňany vybrala jednu z rodín, ktorú sledovala v priebehu rokov 2004 až 2006.

Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti!

Réžia: Ján Kadár / dokumentárny / 1946 / Československo / čb / 6 min.
Strihový film o fašistických zločinoch Tisovej vlády.

Stolár • Carpenter

Réžia: Michal Toporcer / animovaný / 2015 / Slovensko / far. / 7 min.
Príbeh židovského stolára, ktorý zvrátil chod dejín.