Piata loď

Little Harbour

hraný • fiction / 2017 / Slovensko, Česko • Slovakia, Czech Republic / far. • col. / 85 min.

Réžia • Director: Iveta Grófová
Scenár • Screenplay: Marek Leščák, Iveta Grófová
Kamera • Photography: Denisa Buranová
Strih • Editor: Anton Fabian
Hudba • Music: Matej Hlaváč
Hrajú • Cast: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, Johanna Tesařová, Zoltán Schneider, Ági Gubik, Martina Sľúková

Film Piata loď bol nakrútený podľa rovnomennej knihy Moniky Kompaníkovej, ktorá v roku 2011 získala cenu Anasoft litera. Ponúka pohľad do sveta dospelých očami detí i pohľad do detského sveta, ktorý dospelí nemávajú. Je to príbeh detí, ktoré sa cítia na ulici bezpečnejšie než doma. Je o deťoch, ktoré hľadajú záchranné člny spájajúce svet fantázie a tvrdú realitu života. Jarka je jedným z nich. Žije s matkou, ktorá na materstvo ešte nie je pripravená. Ženie ju túžba milovať a byť súčasťou funkčnej rodiny, a tak sa začne starať o dve bábätká ako ich „mama“. Založí si „rodinu“ s chlapcom Kristiánom a spolu sa skrývajú pred dospelými v opustenej záhradnej chatke. Hrajú sa na rodinu tak, ako by v ich očiach rodina mala vyzerať. Vytvoria si svoj vlastný, čistý svet a vznikne medzi nimi pevné puto, ktoré si ponesú po celý život.

Little Harbour is based on the book The Fifth Boat by Monika Kompaníková, which became the Slovak Book of the Year in 2010. It’s an insight into the world of adults through the eyes of children and a glance into the world of children that adults cannot see. It’s a story of children who feel more safe in the streets rather than at home. Jarka is one of these children. She lives with her mother who is not yet ready to be a mum. Pushed by her desire for love and to form a fully functional family, Jarka finds herself substituting as a “mother” of two babies. She forms a “family” with a boy named Kristian, and together they hide from the adults in an abandoned garden shed. They play family as they believe it should look like. In the shed, Jarka and Kristian create their own pure world and form a tight bond, which they will carry throughout their lives.