Ponrepo deťom / Ponrepo for Kids

pásmo animovaných filmov / 1937 – 1963 / Československo / 34 min.

Oddelenie filmovej výchovy Národného filmového archívu v Prahe sústavne predstavuje československé filmové dedičstvo aj najmladším divákom. Počas workshopu si diváci môžu pozrieť animované snímky zo zbierok Národného filmového archívu, porozprávajú sa o nich s lektormi a potom si budú môcť vyskúšať, že obrazy sa dajú oživiť nielen vo filmu, ale aj na papieri, a to vďaka takzvanému flipbooku.

Árie prérie / 1949 / 19 min.

Paródia na pištoľnícke historky z divokého západu.

Réžia: Jiří Brdečka

Hra bublinek / 1937 / 2 min.

Farebný abstraktný film sa premení na reklamu na terpentínové mydlo Saponia.

Réžia: Irena Dodalová, Karel Dodal

Špatně namalovaná slepice /1963 / 13 min.

V jednoduchom ironickom príbehu o školskej hodine výtvarnej výchovy, pri ktorej dôjde ku konfliktu medzi fantáziou tvorivého chlapca a požadovaným „realizmom“ suchárskej učiteľky, sa autori jednoznačne stavajú na stranu slobodnej imaginácie proti rigidnému konzervatívnemu diktátu.

Réžia: Jiří Brdečka