Popol a diamant

Ashes and Diamonds / Popiół i diament

hraný • fiction / 1958 / Poľsko • Poland / čb • bw / 97 min.

Réžia • Director: Andrzej Wajda
Scenár • Screenplay: Jerzy Andrzejewski, Andrzej Wajda
Kamera • Photography: Jerzy Wójcik
Strih • Editor: Halina Nawrocka
Hudba • Music: Filip Nowak
Hrajú • Cast: Zbigniew Cybulski, Ewa Krzyżewska, Wacław Zastrzeżyński, Adam Pawlikowski, Bogumił Kobiela, Jan Ciecierski, Stanisław Milski, Artur Młodnicki, Halina Kwiatkowska, Ignacy Machowski, Zbigniew Skowroński

Sfilmovaný román Jerzyho Andrzejewského zachytáva jeden časový úsek zložitej histórie povojnového Poľska. Je to neustály boj – na niekoľkých frontoch. Už nie proti okupantom, ale proti vlastným ľuďom. Protagonistami sú dvaja odvážni mladíci, presvedčení, že bojujú za svoju vlasť, ktorí však ciele svojho „nepriateľa“ nepoznajú, stačí im, že ho označili za nepriateľa ich velitelia, je to pre nich rozkaz. A vojak sa nesmie pýtať na jeho zmysel, má len povinnosť splniť ho. Inak je to dezercia a zrada kamarátov. Je im ľahostajné, že v prvý mierový deň zabíjajú dvoch nevinných – a nevedia ani, prečo majú zabiť krajského tajomníka robotníckej strany. Len Maciek na prchavý okamih uvažuje nad svojimi budúcimi dňami – zatúži po prostom ľudskom šťastí, po láske. Ale pre neho a jeho kamarátov sa vojna ešte stále neskončila. A jej obeťou sa stáva nakoniec aj on.

The adaptation of a novel by Jerzy Andrzejewski captures a particular stage of the complicated history of post-war Poland. It is a continuous fight on several fronts. Not a fight against occupation anymore, but a fight against own people. The protagonists are two brave young men confident that they are fighting for their motherland. However, they don’t really know their “enemy” – it is enough that their commander marks the enemy and they comply. They are indifferent towards the fact that on the very first day of peace they kill two innocents – and they don’t even know why they are supposed to kill a regional secretary of a working party. Of the two, only Maciek thinks about his future days, even if it’s only for a fleeting moment – he yearns after human happiness, after love. But the war is not yet over for him and his friends. What is more, he eventually becomes one of its victims as well.