Šípková Ruženka

Sleeping Beauty / Belle dormant

hraný • fiction / 2016 / Francúzsko, Španielsko • France, Spain / far. • col. / 82 min.

Réžia • Director: Ado Arrietta
Scenár • Screenplay: Ado Arrietta
Kamera • Photography: Thomas Favel
Strih • Editor: Ado Arrietta
Hudba • Music: Benjamin Esdraffo, Martin Ronan
Hrajú • Cast: Niels Schneider, Agathe Bonitzer, Mathieu Amalric, Tatiana Verstraeten, Ingrid Caven, Serge Bozon, Andy Gillet, Nathalie Trafford, Vladimir Consigny, Olivier de Narnaud, Isabelle Regnier, Eva Chillón

V Letónskom kráľovstve trávi mladý princ Egon noci hraním na bicích. Cez deň dokáže myslieť len na jedno: túži nájsť v Kentzkom kráľovstve Šípkovú Ruženku a prelomiť kliatbu, ktorá na nej spočíva. Jeho otec však na rozprávky neverí a s Egonovým snom nesúhlasí. Až Maggie Jerkins, archeologička z Unesca, Egonovi umožní, aby skutočne nasledoval svoje srdce. – Moderná adaptácia klasickej rozprávky, ktorú v minulosti spracoval Charles Perrault či bratia Jakob a Wilhelm Grimmovci. Španielskeho režiséra Ada Arriettu však inšpirovala verzia C. S. Evansa z roku 1920, ktorá je podľa jeho slov dlhšia a farbistejšia a je napísaná tak, že sa dá prakticky čítať ako scenár. Jeho princ Egon je však moderný mladík, ktorý sa narodil niekedy v osemdesiatych rokoch 20. storočia, a jeho posadnutosť Rosemondou pripomína zamilovanosť dnešných mladých ľudí.

In the kingdom of Letonia, the young prince Egon spends his nights playing the drums. During the day, he only has one thing on his mind: finding Sleeping Beauty in the kingdom of Kentz and breaking the spell over her. But his father doesn’t believe in fairy tales, and is opposed to Egon’s dream. It’s Maggie Jerkins, an archeologist from UNESCO, who will provide Egon with the opportunity to follow his heart. – A modern adaptation of a classic tale previously told by Charles Perrault or the Grimm Brothers. The Spanish director Ado Arrietty was inspired by the C. S. Evans version written in 1920, which is, according to his words, longer, more descriptive and written in such a way that it’s practically like reading a script. His prince Egon is a modern young man born in the 1980s and his obsession for Rosemonde is like the crushes young people have today.