Sklenené obrazy

Glass Paintings

dokumentárny • documentary / 2008 / Slovensko • Slovakia / far. • col. / 26 min.

Réžia • Director: Lubor Dohnal
Scenár • Screenplay: Lubor Dohnal
Kamera • Photography: Richard Krivda
Strih • Editor: Peter Kordáč
Účinkujú • Cast: Palo Macho, (recitácia básní • poetry declamation) Zuzana Fialová

„Impulsem k tomuto pokusu (film, filmový esej) bylo setkání s Palem Machem na vernisáži a po ní, setkání obrazů a rozhovorů o nich a o světě kolem. A jako setkání v širším a v jednotlivých podobách určitějším slova smyslu se také ten projekt dál vyvíjí. Mým partnerem v zamýšleném filmu je Macho-umělec, který osobitým způsobem pozoruje, vnímá a reflektuje prostředí, v němž se odehrává náš duševní i hmotný život. (...) Filmové obrazy neilustrují obrazy skleněné – tak jako ty skleněné neilustrují podobu vnějšího světa. Jejich souvztažnost netkví v podobnosti, ale v příbuznosti. Jsou si nepodobné v prostoru i v čase, ale vztahují se k témuž prameni a míří k témuž cíli, k témuž pomyslnému bodu, o kterém nevíme a ani nechceme až tak přesně vědět, zda se nalézá uprostřed vesmíru anebo jen kdesi v prostoru lidského ducha.“ (Lubor Dohnal)

“The impulse that have lead us to this attempt (a film, film essay) was a meeting with Palo Macho at the occasion of opening of his exhibition, and the time we spent with him afterwards. It was an encounter of his paintings with talks about them and with the world around. And our project intends to unfold further on as a continuation of this meeting, but in a wider, and more precise sense. In this film, Macho – the artist, is going to be my partner. A character that has had his own, individual way of perceiving the environment where our spiritual and material lives take place. It is the way how he reaches the particular expression, the obviousness and the intensity of his paintings, the width of the objectivisation that Iʼve personally found interesting in his work. It was their simple order that have caught my attention.” (Lubor Dohnal)