Sladké hry minulého leta

Sweet Amusements of Past Summer

hraný • fiction / 1969 / Československo • Czechoslovakia / far. • col. / 66 min.

Réžia • Director: Juraj Herz
Scenár • Screenplay: Alta Vášová
Kamera • Photography: Jozef Šimončič
Strih • Editor: Jaromír Janáček
Hudba • Music: Štěpán Koníček
Hrajú • Cast: Jana Plichtová, František Velecký, Ľubomír Záhon, Milan Lasica, Július Satinský, Peter Debnár, Marta Rašlová, Mikuláš Ladižinský, Jan Vlček, Miriam Kantorková, Eugen Senaj, Hana Lelitová, Eva Matejková

Pôvodne televízny film režiséra Juraja Herza, nakrútený podľa poviedky Guy de Maupassanta Muška. V impresionisticky ladenej snímke rozpráva režisér tragický príbeh mladej práčky, ktorá svojou čistotou, optimizmom a bezhraničnou radosťou zo života fascinuje mužov okolo seba. Obletuje ju partia piatich nápadníkov, ktorí patria k bohéme. Dokážu sa bezstarostne baviť, snívať, radovať sa z každej chvíle a unikať pred meštiackou každodennosťou – ale aj pred zodpovednosťou. Svojím ľahkovážnym spôsobom života, samozrejme, všetci narúšajú miestne konvencie. A hoci Muškino tehotenstvo prinesie do ich životov aj tragické chvíle, na ich životnom optimizme to nič nezmení. Film je oslavou radosti zo života a túžby po nemožnom. V roku 1970 získal Veľkú cenu – Zlatú nymfu a Osobitné uznanie za najlepší farebný program na 10. MFF Monte Carlo.

Originally a TV movie by the director Juraj Herz, this film is based on a short story by Guy de Maupassant, Fly. It is an impressionistic yet tragic story of a young washerwoman Fly, who, by her chastity and limitless joy of life, fascinates the men around her – mainly five bohemians. They have fun, dream and enjoy the pleasure of each moment, thus escaping the everyday boredom of the bourgeoisie – but escaping responsibility as well. Naturally, they disrupt the local conventions by their careless way of life. Their optimism remains unchanged even after Fly’s pregnancy brings a few tragic moments into their lives. The movie celebrates joy in life and the longing for what is impossible. In 1970 the film won the Grand Prize – the Golden Nymph and Special Recognition Award for best color at the 10th Monte Carlo Television Festival.