Starci na chmelu

The Hop-Pickers

hraný • fiction / 1964 / Československo • Czechoslovakia / far. • col. / 89 min.

Réžia • Director: Ladislav Rychman
Scenár • Screenplay: Vratislav Blažek, Ladislav Rychman
Kamera • Photography: Jan Stallich
Strih • Editor: Miloslav Hájek
Hudba • Music: Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála
Hrajú • Cast: Vladimír Pucholt, Ivana Pavlová, Miloš Zavadil, Irena Kačírková, Josef Kemr, Libuše Havelková, Šavrdová, Emanuel Kovařík, Vladimír Linka, Vladimír Navrátil, Josef Steigl, Bedřich Ulrych, Jiřina Bílá, Vratislav Blažek, Roman Hemala, Jiřina Barášová, Petr Boria, Jaroslav Dlask, Vlastimil Harapes, Jitka Zelenohorská, Stanislav Fišer

Filmový muzikál z prostredia chmeľovej brigády vznikol pred 53 rokmi, ale na jeho humore a pesničkách vyrástli celé generácie divákov. Najpríťažlivejšie je rebelantstvo hlavných hrdinov, nadčasová irónia a svižné pesničky. Autorský tím vysiela do boja o právo na lásku navonok nesúrodú dvojicu – intelektuálskeho čudáka Filipa a pôvabnú, praktickú Hanku. Protihráčom zamilovaných spolužiakov sa stáva pragmatický konformista Honza a nedobrovoľnou „sudkyňou“ previnilcov profesorka prezývaná Jana Ámosa. Uvoľnená atmosféra polovice šesťdesiatych rokov umožnila tvorcom s režisérom Ladislavom Rychmanom na čele vyvážiť témy morálky a generačného konfliktu satirickým podtextom. Dejovú líniu obohatenú tanečnými číslami a piesňami, z ktorých mnohé takpovediac zľudoveli, rámcuje trojica gitaristov v úlohe symbolických sprievodcov.

The film musical on the backdrop of a hop-picking brigade came into existence 53 years ago, but its humor and its songs raised generations and generations of viewers. What is most appealing about it is the rebellious nature of the protagonists, the timeless irony and the jaunty songs. The authorial film sends a disparate couple into a fight for the right to love – an intellectual weirdo Filip and a graceful, practical Hanka. The pragmatic conformist Honza becomes an antagonist to these classmate lovebirds, and the professor nicknamed Jana Ámosa becomes the involuntary “judge” of wrongdoers. The relaxed atmosphere in the late 1960s enabled the creators lead by Ladislav Rychman to balance out the themes of morality and generational conflict with a satirical undertone. The storyline enriched by dance numbers and songs, which became immensely popular, is framed by three guitarists in the role of symbolic guides.