Súkromné životy

Private Lives

hraný • fiction / 1990 / Československo, NSR • Czechoslovakia, West Germany / far. • col. / 106 min.

Réžia • Director: Dušan Hanák
Scenár • Screenplay: Dušan Hanák, Katarína Benčičová
Kamera • Photography: Jozef Krivošík
Strih • Editor: Alfréd Benčič
Hudba • Music: Václav Hálek, Milan Svoboda
Hrajú • Cast: Jana Šulcová, Magda Vášáryová, Václav Helšus, Ursula Dirichs, Ilse Matheis, Nikolaus Lansky, Stanislav Dančiak, Zdena Studenková, Michal Dočolomanský, František Staněk, Peter Hledík, Zuzana Cigánová

„Tento film je o problémoch a túžbach dvoch nevlastných sestier. Psychologička Naďa a herečka Elena túžia po vzájomnej blízkosti a spolupatričnosti. Je to narcistický vzťah. Vždy ma zaujímalo to, čo je skryté, čo ľudí spája a rozdeľuje. V inej rovine sa tu hovorí o súkromných životoch v totalitnej spoločnosti. Spisovateľ Martin bojuje o svoju identitu a o právo žiť a pracovať tak, aby bol so sebou spokojný. Ale to je spoločná téma všetkých postáv nášho príbehu,“ povedal o svojom filme režisér Dušan Hanák. Autor sa tu opäť sústreďuje na materstvo ako základnú os ženskosti: kým Elene sa v neskoršom veku narodí prvé dieťa, Naďa prežíva krízu po operácii, ktorá ju pripravila o možnosť mať deti. Zároveň ide o stretávanie sa a míňanie troch rôznych osobností, troch márnych pokusov o šťastie. – Film získal v roku 1991 Cenu poroty na MFF v Štrasburgu.

“This film is about troubles and desires of two half-sisters. The psychologist Naďa and the actress Elena desire closeness and fellowship with each other. It’s a narcissistic relationship. I’ve always been interested in that which is hidden, that which connects and divides humans. On a different note, this film also speaks about private lives in the totalitarian society. The writer Martin fights for his identity and the right to live and work in such a way that will bring him satisfaction. But that is a common topic in all of our stories.” (Dušan Hanák) The author once again focuses on motherhood as the basic axis of womanhood: while Elena bears a child at a later age, Naďa is going through a crisis following a surgery which deprives her of the possibility to have children. At the same time, it is about meeting and passing by of three different personalities, three vain attempts at happiness. – The film won the Jury Award at the Strasbourg IFF in 1991.