Thank You for Bombing

Thank You for Bombing

hraný • fiction / 2014 / Rakúsko • Austria / far. • col. / 100 min.

Réžia • Director: Barbara Eder
Scenár • Screenplay: Barbara Eder, Tommy Pridnig
Kamera • Photography: Christian Haake
Strih • Editor: Monika Willi, Claudia Linzer
Hudba • Music: Wolfgang Mitterer
Hrajú • Cast: (1. kapitola • Chapter 1 – Milan Vidič) Erwin Steinhauer, Merab Ninidze, Susi Stach, Fritz Dittlbacher; (2. kapitola • Chapter 2 – Fitz & Bergmann) Manon Kahle, Tamer Abdel Rahim, Saxton Stewart, Ihor Ciszkewycz, Jeff Ricketts, David Craig Moskin; (3. kapitola • Chapter 3 – War) Raphael von Bargen, Mohammad Jamil Jalla, Ed Ward, Dennis Kozeluh, Tom Donigan, Alan Burgon

Traja reportéri. Tri poviedky. Na obrazy vojny a teroru, ktoré Ewald dlhé roky prinášal na rakúske televízne obrazovky, sa už dávno zabudlo. On sám však ešte stále cíti na svojom šatstve pach mŕtvych tiel. Keď ho nečakane pošlú do Afganistanu, jeho minulosť ho doženie. Americká novinárka Lana zatiaľ pracuje na reportážach z Kábulu o hroziacej vojne. Chce sa stať známou novinárkou, a preto túto úlohu vníma ako šancu dokázať svoj talent. Kolegovia ju však ako mladú a krásnu ženu odmietajú brať vážne, až kým im neukáže, čo sa v nej skrýva. A napokon, od spravodajcu Cala sa očakávajú dramatické zvuky a obrazy smrti a deštrukcie. Z čakania na pád prvej bomby sa stane boj so sebou samým, ktorý ho dovedie k spytovaniu súčasnej žurnalistiky.

Three reporters. Three episodes. The images of war and terror that Ewald delivered over years to Austrians via their TV screens are now long forgotten. But he alone can still smell the stench of dead bodies on his clothes. Having unexpectedly received a commission to fly to Afghanistan, his past catches up with him at the airport. Meanwhile, US journalist Lana reports from Kabul on the impending war. She wants to be a renowned reporter one day and sees this commission as a chance to showcase her talents. However, her colleagues refuse to take the beautiful young woman seriously, until she shows them what she’s made of. And finally, spectacular sound and images of death and destruction are expected from news correspondent Cal. Waiting for the first bomb to drop turns into a battle with himself and leads him to question the mechanisms of modern-day reporting.