Tresky plesky

Ka-Boom!

animovaný seriál / 2017 / Slovensko / far. / 4 x 8 min.

Réžia: Veronika Kocourková
Scenár: Veronika Kocourková, Martina Madejová, Patrik Pašš
Animácia: Veronika Kocourková
Strih: Michal Kondrla
Hudba: Jana Kirschner, Eddie Stevens, Martin Hasák

Štyri časti z plánovaného 13-dielneho seriálu pre deti. Každý diel je zameraný na iný prírodný fenomén či pohromu, ako sú piesočná búrka, lavína, sopka, záplava a pod. Sú vysvetlené jednoduchým spôsobom, no zároveň pevne ukotvené v odborných a vedeckých faktoch. Hlavnou postavou je moderátorka Kata Strofová z televízie Tresky plesky. Predstavuje nám svet častíc – molekúl, ktoré sú ako členovia rodiny: pestujú medzi sebou vzťahy, vždy sú zapojené do diania a pomáhajú rozpovedať príbeh. Všetky diely prepája práve postava moderátorky, ktorá podáva správy o danej katastrofe či aktuálnom fenoméne, vysvetľuje ich a neskôr aj sumarizuje dej.

Epizódy: Lavína / Diery v zemi / Cunami / Sopka