Vlk z Královských Vinohrad

Little Harbour

hraný • fiction / 2016 / Česko, Slovensko, Francúzsko • Czech Republic, Slovakia, France / far. • col. / 68 min.

Réžia • Director: Jan Němec
Scenár • Screenplay: Jan Němec
Kamera • Photography: Jiří Maxa
Strih • Editor: Josef Krajbich
Hudba • Music: Dominik Dolejší, Eric Clapton, Johann Sebastian Bach
Hrajú • Cast: Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát, Táňa Pauhofová, Tomáš Klein, Gabriela Míčová, Jiří Menzel, Jiří Bartoška, Markéta Janoušková, Robin Kvapil, Ted Otis

Rozkošatené, úprimné i fanfarónske rozprávanie o svojom živote prináša jedna z najoriginálnejších postáv českého filmu – režisér Jan Němec (1936 – 2016). Jeho posledný film vychádza voľne z autorovej poviedkovej knihy Nepodávej ruku číšníkovi. Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta Johna Jana (alias Jana Němca) na festival v Cannes, kde mali traja predstavitelia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári so Jeanom-Lucom Godardom na čele však festivalovú súťaž pod vplyvom revolučných študentských nepokojov predčasne ukončili. Osudovú ranu Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére potom zasadila invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Nasledovala komplikovaná cesta do exilu i slávny návrat po Nežnej revolúcii. – Film získal Zvláštne uznanie poroty na 51. MFF Karlove Vary.

One of the most original personalities of Czech film – the director Jan Němec (1936 – 2016) – delivers a honest and bold tale. His last movie is loosely based on the author’s book of short stories Don’t Shake Hands with the Waiter. The center point of the story are the events of 1968 and the journey of John Jan (the pseudonym of Jan Němec) to the Cannes Festival, where an opportunity of winning the Palme d’Or was presented to three representatives of the Czech New Wave. However, under the influence of the revolutionary student disturbances, leftist French filmmakers led by Jean-Luc Godard prematurely ended the festival competition. Afterwards, the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 dealt the final blow to Němecʼs promising international career. What followed was a complicated journey to exile and a glorious return after the Velvet Revolution. – The film received the Special Jury Prize at the 51st Karlovy Vary International Film Festival.