Vytie

Howl

hraný • fiction / 2010 / USA / far. + čb • col. + bw / 90 min.

Réžia • Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Scenár • Screenplay: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Kamera • Photography: Edward Lachman
Strih • Editor: Jake Pushinsky
Hudba • Music: Carter Burwell
Hrajú • Cast: James Franco, Jon Hamm, Mary-Louise Parker, Jon Prescott, Jeff Daniels, David Strathairn, Alessandro Nivola, Todd Rotondi, Andrew Rogers, Bob Balaban, Aaron Tveit, Andrew Rogers

Píše sa rok 1957 a v San Franciscu sa koná súdny proces pre báseň Vytie. Film pripomína tieto pamätné dni prostredníctvom troch vzájomne prepojených línií: sú nimi búrlivý život Allena Ginsberga, ktorý sa snažil nájsť svoje skutočné umelecké vyjadrenie, spoločenské reakcie na „obscénny“ predmet procesu a halucinogénna animácia, ktorá evokuje prekvapujúcu originalitu legendárneho literárneho diela. Všetky tri roviny vyúsťujú do žánrového hybridu, ktorý brilantne zachytáva kľúčový okamih – zrod alternatívnej kultúry. Autori vo svojom hranom debute dokonale využívajú svoje dokumentaristické korene a vyjadrujú sa ako skúsení rozprávači príbehov. Dokazujú, že „skutočný príbeh“ sa dá stvárniť nielen zotrvávaním na faktoch, ale aj z nich odvodenou filmovou víziou, ktorou možno zachytiť ducha doby.

It is 1957, San Francisco, and a trial for the poem Howl is under way. The film looks back on these memorable days through three interconnected elements: the wild life of Allen Ginsberg trying to find his true artistic expression, the social response to the “obscene” object of the process, and a hallucinogenic animation, which evokes a surprising originality of the legendary literary work. All three elements come together into a genre hybrid, which brilliantly captures a key moment – the birth of an alternative culture. In their debut picture, the authors faultlessly make use of their documentary roots and their expression is that of experienced storytellers. They are proving that a “true story” can be portrayed not just by clinging to the facts, but also through a film vision derived from those facts, a vision through which the spirit of an era can be captured.