SPRIEVODNÉ PODUJATIA 2018

OD 8. 3. – KINO LUMIÈRE

Febiofest v premenách času (výstava)

Febiofest vznikol v roku 1993 v Prahe z iniciatívy zakladateľa nezávislej produkčnej spoločnosti Febio, slovenského režiséra Fera Feniča. Pôvodne išlo o nekomerčnú prehliadku kinematografie a videa. V prvej dekáde nového milénia sa bratislavská časť prehliadky osamostatnila a jej hlavným organizátorom sa stala Asociácia slovenských filmových klubov. V roku 2014 po založení medzinárodnej súťaže krátkych filmov krajín V4 sa z prehliadky stal festival, ktorý ostatné dva roky nesie názov Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. V rámci festivalu si ceny za prínos slovenskej alebo svetovej kinematografii prevzali výrazné tvorivé osobnosti, ako sú Andrzej Wajda, Miklós Jancsó, Krzysztof Zanussi, Otar Iosseliani, Agnieszka Holland, Peter Solan, Dušan Hanák a mnoho ďalších. Výstava pripomína významné okamihy z bohatej histórie festivalu a potrvá do 1. apríla.

OD 15. 3. – POĽSKÝ INŠTITÚT

Jerzy Kawalerowicz. Maliar 10. múzy (výstava)

Výstavu Jerzy Kawalerowicz. Maliar 10. múzy pripravilo v roku 2012 Múzeum kinematografie v Lodži pri príležitosti 90. výročia narodenia a 5. výročia úmrtia režiséra Jerzyho Kawalerowicza, jedného z najlepších poľských filmových tvorcov a autora snímok ako Vlak, Faraón, Austeria, Matka Johana od Anjelov či Quo vadis, laureáta prestížnych filmových cien z Cannes, Benátok, Berlína a ďalších festivalov a dlhoročného šéfa filmového štúdia Kadr. Na výstave, ktorá ma biograficko-retrospektívny charakter, je po prvýkrát prezentovaný bohatý ikonografický materiál Jerzyho Kawalerowicza vrátane osobných dokumentov a zbierky filmových plagátov k jeho filmom vydaných po celom svete (Argentína, Kuba, Rusko, Česko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, USA, Nemecko či Japonsko), ktoré svedčia o veľkej popularite poľského režiséra a jeho filmov. Výstava mapuje aj Kawalerowiczovu filmovú tvorbu od prvého po posledný film a súčasťou popisu expozície sú aj autorské myšlienky režiséra, ktorý sa tak stáva pomyselným sprievodcom po výstave. Výstava potrvá do 6. apríla.

15. 3., 17.00 – KINO KLAP

Masterclass: Piotr Stasik

Jeho krátke a stredometrážne filmy ako 7x Moskva, Denník z cesty a Posledný letný deň zaznamenali úspech na mnohých prestížnych festivaloch dokumentárneho filmu po celej Európe, kde získali viacero ocenení. Jeho film 21x New York bol nominovaný na Európsku filmovú cenu. Jeho posledný film Opera o Poľsku vyhral minulý rok hlavnú cenu v kategórii Medzi morami na MFDF Ji.hlava.

16.3., 17.00 – KINO LUMIÈRE, K4

Krst knihy Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 + Carte blanche Martina Palúcha 

Monografia Martina Palúcha Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 sa venuje formám a prejavom cenzúrnych zásahov, ktoré sa na Slovensku po roku 1989 objavili v súvislosti s autorským dokumentárnym filmom. Za najviac dotknutý žáner – nielen u nás, ale napríklad aj v Spojených štátoch – môžeme považovať investigatívny typ dokumentu. Autor najprv v krátkom historickom prehľade rekapituluje mechanizmy fungovania cenzúry riadenej štátom, ktoré sa v prípade filmovej tvorby uplatňovali v období prvej Československej republiky (1918 – 1938), za vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) a v bývalom Československu (1948 – 1989). Rezíduá týchto foriem sa neskôr plynule objavili aj v demokratickej Slovenskej republike (od roku 1993), a to najmä vo forme politicky alebo nábožensky motivovaného tlaku na pôvodnú tvorbu a jej autorov zo strany predstaviteľov vládnych strán, ich nominantov, záujmových skupín alebo sociálnych hercov vystupujúcich vo filmoch.

Termín carte blanche, prevzatý z francúzštiny, môžeme preložiť ako „voľný výber“ alebo aj ako „divokú kartu“. Martin Palúch dostal pri príležitosti krstu svojej novej knihy možnosť uviesť jeden film podľa vlastného výberu. Kontroverzný slovenský film o spoločenskom, politickom a etickom pozadí najznámejšej slovenskej aféry 80. rokov minulého storočia dokonale ilustruje tému Palúchovej knihy. Dajte sa prekvapiť výberom Martina Palúcha a nezmeškajte jedinečnú príležitosť vidieť film s problematickou možnosťou verejného uvedenia.

Martin Palúch je filmový vedec a pedagóg. Od roku 2002 pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave. Zároveň prednáša na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Je autorom knižných publikácií Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 (2015) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008).

17.3., 15.00 – KINO LUMIÈRE, K4

Prípadová štúdia: Louise-Michel

Film Louise-Michel spája grotesku so surrealistickou absurditou a pridáva pre autorov typickú „politickú nekorektnosť“. Vďaka špeciálnemu uvedeniu filmu za účasti režisérskej dvojice Benoîta Delépina a Gustava Kerverna sa diváci môžu dozvedieť, čo sa skrýva za dlhoročnou spoluprácou tohto známeho režisérskeho dua

17.3., 17.30 – KINO LUMIÈRE, K4

Prípadová štúdia: Cigán • Case Study: Gypsy

Jeden z filmov tvorivej dvojice Šulík – Lipták, ktorý získal Zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, rozpráva príbeh Adama, rómskeho chlapca, ktorému zabijú otca. Pri príležitosti ocenenia architekta Františka Liptáka počas 25. MFFK Febiofest sa uskutoční špeciálna projekcia filmu s Liptákovým úvodom, po projekcii bude nasledovať diskusia s ním. Ide o jedinečnú príležitosť pozrieť sa na film iným pohľadom – okom filmového architekta.

17.3., 20.30 – KINO LUMIÈRE, K2

Prednáška Josefa Rauvolfa k filmu Davida Cronenberga Nahý obed

Román Nahý obed amerického prozaika a výtvarníka Williama S. Burroughsa (1914 – 1997) patrí k tým dielam, ktoré nielenže v dobe svojho vydania šokovali – kniha bola v roku 1964 dokonca predmetom súdneho procesu –, ale zároveň výrazne zmenili vnímanie toho, čo všetko môže byť predmetom literatúry a ako by sa (aj) mohlo písať. Burroughsov priateľ, básnik Allen Ginsberg po rokoch vyhlásil: „Nahý obed je jednou z najvýznamnejších kníh tohto storočia. Predovšetkým je to veľká zábava a nájdeme v nej nespútaný humor. Je to skvelá satira na mnoho moderných amerických mýtov – na reklamu, políciu, diplomaciu a vládu. Je to príručka, ako sa brániť totalitnému brainwashingu, a keď si Nahý obed prečítate, ste v priebehu čítania svojím spôsobom bystrejší než na začiatku. Ste skeptickejší.“ V roku 1991 previedol na plátno údajne nesfilmovateľný román kanadský režisér David Cronenberg, ktorý sa pri tom nevyhýbal ani razantnejším aspektom Burroughsovho opus magnum. (Josef Rauvolf)

17. 3., 20.30 – KINO LUMIÈRE, K4

Otrávené svetlo + TMA (projekcia filmu so živým hudobným sprievodom 

Projekcia filmu Otrávené světlo prináša atraktívne spojenie zabudnutého klenotu českej kinematografie nemého obdobia so súčasným zvukom elektronickej klubovej scény. Film, ktorého hlavnou devízou je rozprávačská i štylistická dynamika, sa prelína s radom vrstiev, plôch a rytmov, ktoré prináša Tomáš Martínek, vystupujúci pod umeleckým menom TMA. Zlovestné momenty príbehu krádeže plánov prevratného vynálezu starostlivo dopĺňa zvuková atmosféra zložená z prevráteného použitia klasických nástrojov v digitálnom rozhraní, cestu k rozuzleniu následného vyšetrovania a záverečnému vyvrcholeniu razí nekompromisný „kopák“. Hudba bola zložená výhradne k tejto snímke pri príležitosti vydania DVD s filmami Jana S. Kolára v Národnom filmovom archíve v Prahe, aj tak však zostáva priestor na živú interpretáciu. Všetky nové podnety a nálady v hľadisku ovplyvňujú na mieste podobu vystúpenia, vďaka čomu je každá projekcia jedinečným zážitkom.

18. 3., 20.00 – Café Berlinka, SNG

Krvavá pani + Talent Transport (projekcia filmu so živým hudobným sprievodom) 

Krvavá pani je druhý celovečerný animovaný film od legendárneho slovenského tvorcu animovaných filmov Viktora Kubala, film o zločine a láske inšpirovaný historickou legendou o krutej Čachtickej panej. Na pozadí romantického ľúbostného príbehu s prvkami komiky i tragiky je zachytený večný boj dobra so zlom. Film bude sprevádzaný živou hudbou v podaní trojice hudobníkov vystupujúcich pod menom Talent Transport – Vladislava „Slnka“ Šarišského, Mariána Slávku a Filipa Hittricha. Mix romantiky a hororu v Krvavej panej v spojení s výrazným progresívnym autorským a interpretačným štýlom Talent Transportu sľubuje nezabudnuteľný divácky zážitok.

 18. 3., 16.00 – KINO LUMIÈRE, K2

Spirituálna dimenzia filmu

Projekt Spirituálna dimenzia filmu si kladie za cieľ interpretáciu filmového diela ako zdroja spirituality a jeho spoluúčasť na duchovnom živote diváka. V rámci MFFK Febiofest 2018 sa bude konať pilotná projekcia projektu. Na úvod uvedie každý lektor film, ktorý si vybral, a po jeho projekcii sa bude konať moderovaná diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj diváci. Prvým lektorom je rímskokatolícky pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., ktorý uvedie americký film Tenká červená čiara.

19. 3., 17.00 – KINO KLAP

Masterclass: Leos Carax

Leos Carax sa preslávil v 80. a 90. rokoch ako jeden z predstaviteľov cinéma du look. Jeho filmy ako Zlá krv, Milenci z Pont-Neuf či jeho zatiaľ posledná snímka Holy Motors, ktorú natočil po trinásťročnej pauze, tvoria neoddeliteľnú súčasť klubovej filmotéky a majú na konte viacero ocenení z medzinárodných festivalov (Cannes, Berlín a i.).

 

20. 3., 20.00 – KINO LUMIÈRE, K4

Večer s Kino-Ikonom 

Jedna z projekcií už tradičnej sekcie Kino-Ikon+ sa bude niesť v duchu osláv 25. výročia založenia MFFK Febiofest a jej súčasťou bude nielen lektorský úvod v podaní jedného z členov redakčnej rady časopisu, ale aj diskusia so zahraničnými hosťami, spojená s menším prekvapením pre divákov.

20. 3., 22.00 – LUNA BAR

Industry party: Dirty Animation

DJ Karma je zdarma a VJ TooMuchDada pripravili multimediálnu animovanú party. Na popovo-filmový set si spolu s návštevníkmi zatancujú aj hrdinovia slovenskej animácie.

21. 3., 19.30 – KINO LUMIÈRE, K2

Prípadová štúdia: Ismaelove prízraky

Posledný film Arnauda Desplechina Ismaelove prízraky (2017) mal svetovú premiéru ako otvárací film 70. ročníka festivalu v Cannes. Film má dve verzie – kratšiu, ktorú režisér považuje za viac sentimentálnu, a dlhšiu, o ktorej hovorí, naopak, ako o viac intelektuálnej. Diváci budú mať jedinečnú príležitosť vidieť dlhšiu verziu filmu a po skončení projekcie diskutovať s režisérom.