SPRIEVODNÉ PODUJATIA

2. 3. – 16.00

POĽSKÝ INŠTITÚT

Prieniky poľskej a slovenskej kinematografie. Výstava filmových plagátov

Spolupráca slovenskej a poľskej kinematografie má dlhoročnú tradíciu a jej výsledkom je množstvo kvalitných a úspešných filmov. Cieľom výstavy je prostredníctvom filmových plagátov pripomenúť verejnosti túto živú spoluprácu.

Napríklad vojnová dráma Boxer a smrť režiséra Petra Solana vznikla podľa poviedky poľského autora Józefa Hena a hrali v nej viacerí poľskí herci. Tí sa v minulosti objavili v hlavných úlohách aj v ďalších snímkach významných slovenských režisérov: vo filme Ja milujem, ty miluješ Dušana Hanáka (Roman Kłosowski), Koncert pre pozostalých Dušana Trančíka (Barbara Brylska, Marek Frackowiak) či Karline manželstvá Vladimíra Kavčiaka (Ewa Dałkowska). V súčasnosti sa slovensko-poľská spolupráca prejavuje predovšetkým pri vzniku koprodukčných filmov. Pod mnohé z nich sa podpísali poľskí režiséri, napríklad Agnieszka Holland (Jánošík. Pravdivá história, Cez kosti mŕtvych) či Marcin Koszałka (Červený pavúk), v ďalších zasa predviedli svoje umenie poľskí herci Maciej Stuhr (Červený kapitán), Michalina Olszańska (Ja, Olga Hepnarová) alebo Michał Żebrowski a Paweł Deląg v nedávno odpremiérovanom filme Všetko alebo nič.

Všetky vystavené plagáty pochádzajú zo zbierok Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Výstava potrvá do 31. marca.

3. 3. – 17.00

KINO LUMIÈRE, K2

Krst knihy Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969

Vydanie Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969 je veľmi zásadným edičným počinom. Ide o text, ktorý okrem sumarizácie samotnej filmovej histórie čitateľovi ozrejmuje ďalekosiahle súvislosti a presahy, prostredníctvom recepcie tvorby preniká k jej neraz ešte pozoruhodnejšiemu pozadiu, presným zasadením odbornej problematiky do globálneho spoločensko-politického kontextu objasňuje fenomény tvoriace jeho podstatu.

Po Dejinách slovenskej kinematografie vydaných v roku 1997 prichádza prvá časť ich aktualizovaného, rozšíreného a doplneného vydania. Koncepcia zostala zachovaná, medzičasom však pribudli možnosti doplniť, spresniť a hlavne dôkladne overiť jednotlivé historické fakty. Na konci niekoľkoročného precízneho výskumu a vytrvalej práce autorov tak stojí publikácia, ktorá dôstojne a veľmi reprezentatívne mapuje jednu z nesmierne dôležitých oblastí našich kultúrnych dejín i kultúrnej identity ako takej.

3. 3. – 17.00

KINO KLAP

Masterclass: Miroslav Janek

Jeden z popredných súčasných českých dokumentaristov. Spolupracoval s Godfreym Reggiom ako strihač na celovečerných dokumentoch tzv. trilógie -qatsi (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi) a na krátkometrážnom Anima mundi. Vo svojich vlastných dokumentoch je Janek skôr spoluhráčom svojich hrdinov než režisérom. Niekedy v nich nie je jasná dejová línia, sú skôr pásmami či kolážami. A práve špecifikám režisérskej práce a dôležitej úlohe filmového strihu pri dokumentoch sa bude Janek venovať vo svojej prednáške.

3. 3. – 19.00

KINO LUMIÈRE, K3

Beat Generation a film

Prednáška Josefa Rauvolfa, českého prekladateľa a publicistu. Svoju vášeň pre beatnickú generáciu uplatňuje nielen pri preklade beatnickej poézie do češtiny, ale aj vo vlastnej publikačnej činnosti. Je autorom desiatok článkov a televíznych relácií zameraných práve na beatnikov. Jeho prednáška sa zameria práve na špecifiká diela beatnickej generácie a (ne)možnosť ich filmovej adaptácie. Po prednáške bude nasledovať projekcia rozporuplného filmu, nazvaného podľa diela Allena Ginsberga Vytie, jednej z najznámejších básní beatnickej generácie.

4. 3. – 14.30

KINO LUMIÈRE

Carte blanche Lubora Dohnala

Z francúzštiny prevzatý termín môžeme voľne preložiť ako „voľný výber“ alebo aj ako „divokú kartu“. V našom prípade ide o súčasť profilu československého scenáristu a dramaturga Lubora Dohnala, ktorý pre divákov vybral jeden z celovečerných filmov realizovaných najmladšou generáciou jeho poslucháčov na pražskej FAMU, kde pôsobí na katedre scenáristiky a dramaturgie. Pre divákov to bude prekvapenie a pre nášho vzácneho hosťa tak trochu tiež. Je obdivuhodné, že aj viac než päťdesiat rokov po svojom debute zostáva Lubor Dohnal ako viac či menej vzdialený spolupracovník pri najprogresívnejších filmoch, aké dnes v česko-slovenskom filmovom priestore máme.

4. 3. – 17.30

KINO KLAP

Masterclass: Lubor Dohnal

Český dramaturg a scenárista, jeden z popredných predstaviteľov československej novej vlny, sa podieľal na vzniku filmov ako Kristove roky, Slávnosť v botanickej záhrade, Archa bláznů či Petrolejové lampy. Od roku 1998 pôsobí na Katedre scenáristiky a dramaturgie FAMU. Má veľmi osobitý prístup k filmovému rozprávaniu, na ktoré bude zameraná aj jeho prednáška na VŠMU

4. 3. – 20.00

FOAJÉ

Workshop s Argentum Vivum – prezentácia výsledkov/filmov

Tento workshop ponúka jednu z posledných šancí na fyzický kontakt s filmovou surovinou. Jeho účastníci budú môcť založiť do kamery 8 mm film, nakrútiť na filmovú surovinu to, po čom im srdce piští, vyvolať film, postrihať ho a premietnuť v kine na premietačke. A budeme nahrávať aj zvuk! To všetko spoločne a s pomocou odborných lektorov. Zdanlivo zabudnutý filmový pás sa premení na umelecké dielo a účastníci získajú základné znalosti práce s filmovou surovinou – všetko v duchu zlatého veku experimentálnej tvorby. Lektormi budú členovia českého experimentálneho zoskupenia Argentum Vivum.

Argentum Vivum je tvorivá platforma, ktorá sa orientuje výhradne na prácu s tzv. starými médiami. Pri tvorbe používa klasický filmový materiál všetkých rozmerov a vlastností, klasické aj netradičné fotochemické postupy a premietania z klasických projektorov všetkých bežných formátov.

5. 3. – 17.30

KINO LUMIÈRE, K4

Krst knihy Film a politika (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989), autor: Martin Ciel

Publikácia skúma, ako sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré na Slovensku existovali a akým spôsobom zobrazovala vo filme propaganda politickú ideológiu.

5. 3. – 20.30

UTAJENÉ MIESTO

Zánik domu Usherovcov + Longital

Longital je trio – Daniel Salontay a Shina, hudobní svetobežníci z kopca nad Dunajom, a Marián Slávka, bubeník a klavirista, ktorý sa k nim vrátil po rokoch. Ich piesne sú výlučne v slovenčine, osobné texty vytvárajú na hudobnom pozadí nevšedné emócie a príbehy akoby z vlastného vesmíru. Hudba Longitalu je plná prekvapení a dynamických zvratov a práve preto dokonale dotvorí atmosféru klasického nemého filmu, adaptácie poviedky Edgara Allana Poea Zánik domu Usherovcov. Premietanie filmu so živým hudobným sprievodom na netypickom mieste sľubuje nezabudnuteľný divácky zážitok.

7. 3. – 10.00

KINO LUMIÈRE, K2 

Industry Days: Works in Progress

Zaujíma vás, aké slovenské filmy sa dostanú do kín v najbližšom čase? Už druhý raz sa v rámci Industry Days Febiofestu predstavia slovenským aj zahraničným filmovým profesionálom, novinárom i širokej verejnosti pripravované slovenské filmy: 10 celovečerných projektov, ktorých zástupcovia budú mať 10 minút na prezentáciu, doplní novinka oproti minulému roku – 2 pripravované krátkometrážne snímky s polovičným časom 5 minút.

7. 3. – 14.30

KINO LUMIÈRE, K2 

Industry Days: Slovensko – Rakúsko: filmoví susedia

Hoci Slovensko a Rakúsko spájajú spoločné hranice, filmové koprodukcie vznikajú len minimálne. Prečo je to tak? Sú naše kinematografie až také rozdielne, že koprodukcie medzi krajinami nemajú vôbec žiaden potenciál? V spolupráci s Film New Europe bude jednou z najzásadnejších častí programu Industry Days panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia fondov a filmoví profesionáli zo Slovenska i z Rakúska. Zameria sa práve na možnosti spolupráce medzi našimi dvoma krajinami. Zároveň sa o svoj názor podelia tvorcovia, ktorí majú so slovensko-rakúskou filmovou koprodukciou skúsenosti – Peter Kerekes a Ralf Wieser.

7. 3. – 17.00

KINO KLAP

Masterclass: Laurent Danielou

Laurent Danielou začal svoju kariéru ako kultúrny atašé na francúzskej ambasáde v Moskve a v Los Angeles, kde aj založil „French Hollywood Circle,“ teda francúzsko-hollywoodsky spolok, ktorému predsedal Jean-Jacques Annaud. Ako spisovateľ takisto spolupracoval s periodikami ako napríklad Le Monde a Les Cahiers du Cinéma. Kým bol ešte v Paríži, spoluzaložil dva úspešné časopisy Synopsis a Zurban (100 000 výtlačkov týždenne).

Až do roku 2014 pôsobil ako výkonný riaditeľ Rezo Films International, medzinárodnej obchodnej spoločnosti so sídlom v Paríži. Z jeho dielne vzišli filmy ako napríklad Zamznutá rieka Courtney Huntovej, 2 dni v Paríži2 dni v New Yorku Julie Delpovej, Slečna Chambonová Stéphanie Brizéovej, Zabil som svoju matku Xaviera Dolana, filmy OstrovCár Pavela Lungina, či Zneužitie slabosti Catherine Breillatovej. Takisto produkoval a koprodukoval filmy Trojitý agent Erica Rohmera, Princezná slnka Philippa Leclerca či Alexandra z dielne Alexandra Sokurova.

Od roku 2011 je Laurent Danielou predsedom A.D.E.F, teda francúzskeho zväzu pre filmový export, ktorý zastupuje všetky francúzske obchodné spoločnosti.

V roku 2015 vytvoril Loco Films, novú produkčnú a medzinárodnú obchodnú spoločnosť so sídlom v Paríži. Ako prvé boli uverejnené snímky La Casa z dielne Diega Lermana, Nie som tvoj syn Anny Muylaertovej, Eva Nová od Marka Škopa, či Piata loď Ivety Grófovej.

7. 3. – 18.30

ARTKINO ZA ZRKADLOM 

Výstava fotografií Generácia 90

Výstava fotografií nazvaná Generácia 90 vznikla na autorský podnet dokumentaristu Mareka Kuboša. Zachytáva režisérov a ich spolupracovníkov zo štábu – kameramanov, zvukárov, strihačov – počas nakrúcania študentských a celovečerných dokumentárnych filmov. Pojem Generácia 90 použil prvýkrát v roku 2004 filmový publicista Pavel Branko, aby ním označil generačnú vlnu tvorcov, ktorí sa v slovenskej dokumentárnej tvorbe začali autorsky presadzovať v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Patria do nej tvorcovia ako Peter Kerekes, Jaro Vojtek, Juraj Lehotský, Marko Škop, Robert Kirchhoff, Zuzana Piussi, Marek Kuboš, Marek Šulík, Milan Balog, Martin Kollár, Noro Hudec, Ján Meliš, František Krähenbiel, Marek Leščák a ďalší.

7. 3. – 22.00

FUGA

Esta Noche Bailamos! MFFK Febiofest Industry

Party with Kinečko & Zubroffk a IFSF

8. 3. – 11.00

KINO LUMIÈRE, K2 

Industry Days: Filmové kluby doma a vo svete

Aká je budúcnosť filmových klubov v súčasnej digitálnej ére? Týka sa distribúcia cez alternatívne platformy aj filmových klubov, a ak áno, je to možnosť, ako zvýšiť záujem divákov o klubové filmy? Aké sú možnosti väčšieho prepojenia filmových klubov s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšiu distribúciu európskych filmov? Panelová diskusia so zástupcami filmových klubov a organizácií zameraných na klubový film z Poľska, Nemecka, Estónska, Francúzska a zo Slovenska.

8. 3. – 15.00

POĽSKÝ INŠTITÚT 

Stretnutie s tvorcami filmu Cez kosti mŕtvych

Film Cez kosti mŕtvych, ktorý vznikol v poľsko-nemecko-česko-švédsko-slovenskej koprodukcii, bude mať na Febiofeste slávnostnú slovenskú premiéru. Pri tejto príležitosti organizuje MFFK Febiofest v spolupráci s Poľským inštitútom stretnutie s tvorcami filmu – s režisérkou Agnieszkou Holland, s hudobným skladateľom Antonim Komasom-Łazarkiewiczom, s českým koproducentom Tomášom Hrubým a so zástupcami slovenskej strany, s kameramanom Tomášom Juríčkom a s koproducentom Jakubom Viktorínom.